Training tijdens chemotherapie onderdeel IKNL implementatieplan effectieve implementatie van evidence-based psychosociale interventies in de zorg voor mensen met kanker (PSOZ)

IKNL zet zich in voor de implementatie van 5 evidence based interventies op het gebied van de PSOZ in de klinische praktijk. Voor dit project zijn (onder andere) de interventies uit de PACES studie: beweegprogramma’s voor vrouwen met borstkanker die chemotherapie ondergaan uitgekozen. Het streven is dat aan het einde van het project trainingsinterventies tijdens chemotherapie breed beschikbaar en toegankelijk zijn voor mensen met kanker.

logo-IKNL

Contact: Projectleider
Chantal Lammens: C.Lammens@iknl.nl