Relatie NVFL

Geschiedenis Onconet

Al sinds de oprichting van Stichting Onconet is er een nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Oncologie en Lymfologie (NVFL).

OncoNet en de NVFL hebben de gezamenlijke ambitie om de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorgverlening voor mensen die leven met of na kanker te optimaliseren en dicht in de buurt aan te bieden.

Over OncoNet – Fitheid bij Kanker

Fysiotherapeuten die ingeschreven staan bij OncoNet hebben additionele bij- en nascholingen gevolgd op het gebied van fysieke fitheid bij kanker bij mensen die leven met of na kanker. Zij weten welke implicaties kanker en de medische behandeling van kanker hebben op het lichaam.

Ze begeleiden patiënten op een adequate en persoonsgerichte manier tijdens en na de ziekte. Als de situatie het vereist wordt doorverwezen naar een oncologiefysiotherapeut of een andere zorgverlener.

Rol NVFL

De NVFL is de beroeps(inhoudelijke) vereniging voor geregistreerde oncologiefysiotherapeuten en oedeemfysiotherapeuten. Sinds 2020 is het ook voor fysiotherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscirkel van OncoNet mogelijk om lid te worden van de NVFL. Op deze manier is de NVFL er voor alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen de oncologie en lymfologie.

De NVFL is verantwoordelijk voor:

  • belangenbehartiging en positionering bij stakeholders van alle fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologie en lymfologie
     

Rol Stichting OncoNet

Stichting Onconet is verantwoordelijk voor:

  • De inhoudelijke inrichting van de kwaliteitscirkel OncoNet met o.a. beschrijven van verplichte scholing voor aanmelding en organiseren van de jaarlijkse bijscholing
  • Beheer van de Onconet zorgzoeker en Onconet website
  • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Fitheid bij Kanker koppelen aan Onconet praktijken

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Onconet en de NVFL stellen vanaf 2024 een jaarlijkse onderzoeks- en ontwikkelagenda op met onderwerpen die de fysiotherapie binnen de Oncologie betreffen. Door de krachten te bundelen ontstaat er meer impact, niet alleen op het vlak van de inhoudelijke ontwikkeling maar ook op het vlak van de strategische positie richting stakeholders.

Tevens stemmen Onconet en de NVFL de inhoud en planning van bijscholingsactiviteiten en symposia zo af dat inhoudelijke overlap voorkomen wordt en de activiteiten goed over het jaar verdeeld zijn.