voorwaarden verplichte scholing voor aanmelding Onconet

 

1. Studiebelasting

De totale studiebelasting, inclusief zelfstudie en toetsing omvat in totaal ten minste 67 uur Het totaal aantal contacturen omvat in totaal ten minste 52 uur

 

2. Beoogde leeruitkomsten van de scholing

Een fysiotherapeut die de scholing succesvol heeft afgelegd

 • kan de belangrijkste gevolgen van kanker en de behandeling voor kanker benoemen
 • kan uitleggen welke consequenties deze gevolgen hebben voor het bewegend functionerenin het algemeen en het inspanningsvermogen in het bijzonder
 • kan deze gevolgen in kaart brengen m.b.v. de anamnese en PROMS, voor zover van belangvoor de begeleiding van een beweegprogramma tijdens of na behandeling van kanker
 • kan uitleggen welke plaats beweeginterventies hebben in het continuüm van deoncologische zorg ter bevordering van fitheid, beperking van symptomen en optimaliserenvan het bewegend functioneren
 • kan beoordelen of een patiënt met een hulpvraag gericht op bewegen/ fitheid veilig kantrainen
 • kan inspanningsdiagnostiek verrichten en interpreteren voor uithoudingsvermogen enspierkracht, zowel op functieniveau (capacity) als gericht op functionele handelingen (performance), t.b.v. 1) het vaststellen van uitgangsfitheid; 2) het monitoren van fitheid en evalueren van het programma; en 3) het opstellen en tussentijds aanpassen van het trainingsprogramma
 • kan een trainingsprogramma opstellen en bijstellen voor een individuele patiënt, tijdens of na behandeling voor kanker, in termen van beoogde FITT factoren en vorm en intensiteit van begeleiding, daarbij expliciet rekening houdend met hulpvraag, klinische staat en omstandigheden (waaronder co-morbiditeit, bijwerkingen en symptomen), voorkeuren en acties van de patiënt (zelfmanagement vaardigheden, hulpvraag), en de best beschikbare wetenschappelijke evidentie
 • kan een patiënt effectief coachen naar volledig zelfmanagement v.w.b. het handhaven van een actieve levensstijl (NNGB/ richtlijnen voor kanker survivors)

 

3. Scholingsinhoud

De volgende onderdelen komen minimaal aan bod:

 1. Achtergronden oncologie / oncologie fysiotherapie +/- 20 uur
  • Epidemiologie van kanker, pathologie (wat is kanker), diagnostiek.
  • Behandelmodaliteiten en hun belangrijkste consequenties voor het bewegen/ de fysiekebelastbaarheid: chirurgie; werkingsmechanismen en bijwerkingen van chemotherapie/ targetedtherapy; radiotherapie.
  • Achtergronden van veel voorkomende klachten en symptomen: vermoeidheid, pijn, spanningsklachten,en rol van fysiotherapeutisch begeleide beweeginterventies daarbij
  • Rol van bewegen in het continuüm van de zorg bij kanker: voor behandeling, tijdens behandeling, naafloop van de behandeling (herstel), survivorship fase en palliatieve fase
 2. Generieke competenties beweegprogramma’s +/- 20 uur
  • Inspanningsfysiologie; energiesystemen, principes van (progressieve) (over)belasting en herstel,varianten van trainingsvormen (duur, HIIT, vormen van krachttraining, functionele training) en wanneerdeze toe te passen.
  • Coachen beweeggedrag en gezonde leefstijl; modellen van gedragsverandering, groepsdynamica enleiderschap
  • Meten en testen van kracht en conditie (theorie en praktijk) t.b.v. bepalen uitgangsfitheid, monitorenvoortgang, en instellen/bijstellen van trainingsprogramma. Dit bevat ten minste: 6 minuten wandeltest, shuttle walk test, Steep Ramp Test, 1-RM spierkrachtmetingen, knijpkrachtmeting, balanstest (bijvoorbeeld Fullerton Advanced Balance Scale, Berg Balance Scale) en Borg-score.
  • Gebruik van PROMS (ten minste: MVI, CES-D of HADS, lastmeter)
  • Doelen stellen en evalueren (theorie en praktijk); van doel naar programma
 3. Specifieke competenties beweegprogramma’s oncologie +/- 27 uur
  • Theoretische achtergronden, m.b.v. KNGF SBI oncologie, ACSM richtlijnen voor cancer survivors, plaats van beweegprogramma in het spectrum van oncologische revalidatie en beweegzorg, inclusief aanbevelingen richtlijn medisch specialistische oncologische revalidatie IKNL/VRA
  • Rode vlaggen en risico-assessment gerelateerd aan kanker en comorbiditeit
  • Klinisch redeneren m.b.t. de toepassing van beweeginterventies in de context van behoud van fitheid tijdens de medische behandeling en verbeteren van fitheid, beweeggedrag en functioneel herstel na afloop van de medische behandeling.
   1. Exercise clearance (beoordelen contra-indicaties en daaraan gerelateerde aanpassingen aan het beweegprogramma)
   2. Toegepaste inspanningsfysiologie (FITT keuze, begeleidingsvorm), aangepast op de oncologische context en hulpvraag
   3. omgaan met co-morbiditeit en bijwerkingen van de oncologische behandeling (bloedbeeld, vermoeidheidsstatus, lymfoedeem(risico), stoma, neuropathie, enz.)
  • Screening op zorgbehoefte buiten domein van fysiotherapie (bijv. depressie, voedingsstatus, wenselijkheid van interdisciplinaire behandeling, etc.)
  • Veilig werken (hygiëne i.v.m. cytostatica)
 4. Toetsing

Voorwaarde voor toelating tot het Onconet-register is dat elk onderdeel summatief wordt getoetst middels een individuele schriftelijke toets van voldoende omvang bestaande uit kennis en toepassingsvragen.