Stichting Onconet staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam Stichting Onconet

Fiscale nummer
(RSIN) 853517939

BTW nummer
NL853517939B01

Vestigingsadres
Hornweg 93
1432 GE Aalsmeer
020-4440463
info@onconet.nl

Bestuurssamenstelling
Zie de ‘Statuten’

Beleidsplan
zie ‘Activiteiten’

Doelstelling
Zie de ‘Statuten

Financiële verantwoording
Zie ‘Financiële verantwoording

Beloningsbeleid zoals vermeld in de statuten
Zie de ‘statuten’ [link]

Uw gift
Met uw gift ondersteunt u de doelstelling van Onconet
Met de invoering van de Geefwet mag uw gift aan een ANBI met extra voordeel afgetrokken worden van de belasting.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (bedrijven). Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, dient u als donateur van Stichting Onconet, de ANBI, de gift vast te leggen in een overeenkomst.

Deze overeenkomst treft u aan op de website van de Belastingdienst via de link:
– als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen
– als u uw periodieke gift in geld automatisch wilt overmaken

De overeenkomst kunt u toesturen naar het bovenvermelde (mail-)adres.

De Stichting is u zeer erkentelijk voor uw gift.