Beter voorbereid

Via de web-app van Beter-voorbereid worden patiënten ondersteund in een optimale voorbereiding op de operatie. Er wordt aandacht besteed aan verbetering van lichamelijke fitheid, voeding, voorlichting over de komende opname en stoppen met roken. Doel is het bevorderen van het herstel ná de operatie. Het onderzoek naar de effectiviteit vindt plaats in 4 ziekenhuizen.

METRIC – patient’s perspective

Hoe ervaren patiënten lichaamsbeweging tijdens of na de behandeling van kanker?
Meer inzicht in de potentiele effecten van lichaamsbeweging op de kwaliteit van leven kan helpen bij het optimaliseren van programma’s gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten tijdens of na de behandeling van kanker.

Training tijdens chemotherapie

Implementatie project IKNL
De IKNL implementeert 5 interventies waar recent in Nederland onderzoek naar verricht is, waaronder ‘training tijdens chemotherapie’

VEERKRACHT

Een actief programma op maat voor vrouwen met borstkanker. Het project VEERKRACHT heeft als doel fysiotherapeutisch ondersteunde interventies te ontwikkelen voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker. Hierbij wordt gestreefd naar het bevorderen van fitheid en welzijn om zo de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren.

“Gebruik zorgzoeker om in uw woonomgeving naar een deskundige fysiotherapeut te zoeken”

Onconet streeft ernaar dat patiënten in heel Nederland een deskundige fysiotherapeut in de eigen woonomgeving kunnen vinden voor begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rondom de medische behandeling voor kanker.

Zorgzoeker

Voor Patienten:

HERO – symposium

Training onder begeleiding van een fysiotherapeut tijdens chemotherapie levert vrouwen met borstkanker veel op. Gedurende de behandelperiode moet de fysiotherapeut echter rekening houden met een groot aantal variabelen. Tijdens het mini-symposium wordt ingegaan op de ontwikkeling van HERO, een technologisch hulpmiddel dat de fysiotherapeut ondersteunt.

Beter voorbereid

Via de web-app van Beter-voorbereid worden patiënten ondersteund in een optimale voorbereiding op de operatie. Er wordt aandacht besteed aan verbetering van lichamelijke fitheid, voeding, voorlichting over de komende opname en stoppen met roken. Doel is het bevorderen van het herstel ná de operatie. Het onderzoek naar de effectiviteit vindt plaats in 4 ziekenhuizen.

IPSO

Bij de inloophuizen van IPSO kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige, hoogwaardige psychosociale zorg en begeleiding.

Voor Therapeuten:

Onconet promotiemateriaal

Op deze pagina kunt u promotiemateriaal van Onconet bestellen. Het materiaal bestaat uit flyers, posters en visitekaartjes. Alleen fysiotherapeuten die geregistreerd staan op de zorgzoeker van Onconet kunnen promotiemateriaal bestellen. Daarnaast stelt Onconet aan...

METRIC – patient’s perspective

Hoe ervaren patiënten lichaamsbeweging tijdens of na de behandeling van kanker?
Meer inzicht in de potentiele effecten van lichaamsbeweging op de kwaliteit van leven kan helpen bij het optimaliseren van programma’s gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten tijdens of na de behandeling van kanker.