Inloophuizen

www.ipso.nl

Binnen IPSO werken inloophuizen en psycho-oncologische centra samen aan een kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Psychosociale zorg en ondersteuning bij kanker

Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden hebben behoefte aan een luisterend oor, lotgenotencontact of therapeutische begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen. Inloophuizen en psycho-oncologische centra bieden mensen met kanker – en nadrukkelijk ook hun naasten – diverse vormen van begeleiding en ondersteuning in alle fasen van het ziekte-, herstel- of acceptatieproces.

www.borstkanker.nl/inloophuizen

Overzicht van inloophuizen die niet aangesloten zijn bij het IPSO