Download hierboven per onderwerp een factsheet met meer informatie en stellingen die je kunt voorleggen aan je patiënt.

of:

INTRODUCTIE

Veel mensen die gediagnostiseerd zijn met kanker hebben moeite om in beweging te komen en in beweging te blijven. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat ze klachten ervaren. Of omdat ze niet weten wat ze wel of niet mogen doen. Misschien zijn ze het vertrouwen in hun lichaam kwijt. Jij bent als fysiotherapeut degene die een patiënt na de diagnose kanker hierbij kan ondersteunen. De patiënt zal enkele weken bij je onder behandeling zijn. Daarna is het de bedoeling dat de patiëntzelfstandig buiten de zorg lichamelijk actief zal blijven. Het liefst op een manier die past bij de patiënt, en zo dat de lichamelijke inspanning bijdraagt aan de gezondheid.

Bewegen is belangrijk voor mensen die leven met of na kanker. Fysieke inspanning helpt bij het volhouden van de medische behandeling voor kanker, het beperken van de bijwerkingen, waaronder kanker gerelateerde vermoeidheid. Fysieke activiteit helpt mensen te herstellen van de behandeling. Voor sommige vormen van kanker vermindert regelmatige lichamelijke inspanning de kans op terugkeer of progressie van kanker. Daarnaast helpt fysieke inspanning bij het verlagen van risico’s op andere gezondheidsproblemen waarop mensen met kanker meer kans hebben, zoals diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. En tenslotte geeft regelmatige lichamelijke inspanning een verbetering van de kwaliteit van leven. Maar veel van deze positieve effecten treden alleen op als mensen het beweeggedrag langdurig volhouden.

Als fysiotherapeut weet je dat het uitdagend kan zijn om mensen in beweging te krijgen en zeker om ze in beweging te houden. Deze “gereedschapskist” is bedoeld om jou en je patiënt daarbij te helpen. Je bepaalt hiermee, samen met je patiënt, wat die nodig heeft om in beweging te komen en in beweging te blijven. Samen met je patiënt ga je daarna een plan maken om ervoor te zorgen dat als jij je behandeling stopt, je patiënt niet stopt.

DE PERPETUUM TOOLKIT

Om een patiënt optimaal voor te bereiden op het zelfstandig oppakken en volhouden van een fysieke actieve leefstijl, is het nodig om inzicht te krijgen in wat voor die ene patiënt daarbij belangrijk is. Wat zijn diens kansen en belemmeringen om na de fysiotherapie behandeling zelf fysiek actief te blijven?

Fysieke fitheid en vaardigheden zijn voorwaarden, maar volhouden van een actieve leefstijl is vooral gedrag. De PERPETUUM toolkit is bedoeld om grip te krijgen op cognitief gedragsmatige aspecten die belangrijk zijn bij de begeleiding van individuele patiënten. Perpetuum komt van het latijnse begrip ‘Perpetuum Mobile’. Het betekent: ‘voordurend bewegen’.

De belangrijkste cognitief-gedragsmatige domeinen die kansen of belemmeringen kunnen vormen, zijn weergegeven als negen onderdelen van een spinnenweb. Het Spinnenweb geeft inzicht in de mate waarin de patiënt is voorbereid om zelfstandig een actieve leefstijl vol te houden.

Natuurlijk hangen alle onderdelen in het spinnenweb in meer- of mindere mate samen. De scheiding tussen de verschillende domeinen is zo gesteld om het voor jou en je patiënt overzichtelijk te houden. Je gebruikt het Spinnenweb als handvat om samen met de patiënt tot overeenstemming te komen waar, voor die patiënt, de belangrijkste aandachtspunten liggen.

Kies samen met je patiënt welke aandachtspunten je als eerste wilt oppakken. In de toolkit kun je voor elk domein ook suggesties vinden over wat je kunt doen om je patiënt te helpen groeien en welke praktische hulpmiddelen je daarbij kunt inzetten.