De voorwaarden waaronder fysiotherapie vergoed wordt zijn de laatste jaren regelmatig veranderd:

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd, de reden waarom u fysiotherapie nodig heeft en of u aanvullend verzekerd bent.

Daarom adviseren we u altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te bekijken om te zien of u in aanmerking komt voor vergoeding.
U kunt de vergoeding ook bespreken met de fysiotherapeut waarmee u een afspraak maakt.

Let op:

  1. Vergoeding uit de basisverzekering gaat in ná de 20e behandeling

    · dit gaat ten koste van het eigen risico
    · er is een verwijzing van de specialist noodzakelijk

    2. de eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft. Bij een aanvullende verzekering krijgt u een deel of alle 20 behandelingen vergoed.
    · Uw eigen risico wordt niet aangesproken bij behandelingen uit het aanvullende pakket.