Onconet is van mening dat continue scholing, welke bovendien getoetst wordt, voorwaardelijk is voor realisatie van optimale zorg voor kankerpatiënten door fysiotherapeuten. Om dit te realiseren is contact gezocht met het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi). De keuze is gevallen op het NPi om de volgende redenen:

 • NPi is een stichting zonder winstoogmerk
 • NPi heeft een uitstekende reputatie als scholingsaanbieder binnen de paramedische zorg
 • NPi heeft samenwerkingsverbanden met belangrijke stakeholders in de paramedische zorg (KNGF, NVFL, TNO)
 • NPi richt zich naast scholing op wetenschappelijke activiteiten in de paramedische zorg
 • NPi heeft een bestaande oncologische leerlijn inclusief masterclasses
   

In de relatie met Onconet zijn de verantwoordelijkheden van het NPi:

 • Opnemen van de Onconet scholing ‘behoud fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ in het bestaande oncologische cursusaanbod
 • Organiseren van de jaarlijkse bijscholing
 • Het aanbieden van de mogelijkheid van online toetsing voor de verschillende modules en de jaarlijkse bijscholing.

In de relatie met het NPi zijn de verantwoordelijkheden van Onconet:

 • Adviseren aan het NPi over inhoud en afstemming van het oncologisch cursusaanbod
 • Inhoudelijk vormgeven van de jaarlijkse bijscholing
 • Leveren van inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de online toetsing
 • Toetsen of fysiotherapeuten voldoen aan de criteria voor vermelding op de zorgzoeker