Missie en mensen

Missie van de stichting Onconet is de realisatie van toegankelijke en kwalitatief goede fysiotherapeutische begeleiding bij het behouden of herwinnen van fitheid voor patiënten met kanker. Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door Edwin Geleijn (fysiotherapeut, Amsterdam UMC, locatie VUmc), Rosalie Huijsmans MSc (paramedisch manager, fysiotherapeut, Amsterdam UMC locatie VUmc en AMC) en dr. Martijn Stuiver (klinisch epidemioloog, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en universitair hoofddocent Evidence Based Practice in Health Care, Amsterdam UMC-UvA). De stichting is niet opgericht vanuit de instellingen waar bovenstaande personen werkzaam zijn. De leden van het bestuur nemen zitting op persoonlijke titel. Het bestuur laat zich voor het nemen van besluiten adviseren door de Raad van Advies (RvA).

Martijn Stuiver
Martijn Stuiver

secretaris

Rosalie Huijsmans

penningmeester

Edwin Geleijn

voorzitter

De stichting tracht haar missie onder meer te verwezenlijken door:

    1. Vast te stellen welke scholing voorwaardelijk is voor het uitvoeren van fysieke training tijdens of na de medische behandeling voor kanker (welke minimaal chemotherapie omvat), voor het behoud of herwinnen van fitheid voor patiënten met kanker
    2. Adequate opleiding te realiseren voor fysiotherapeuten op dit gebied
    3. De implementatie van een continue ‘kwaliteitscirkel’ waarbij (1) initiële scholing gevolgd wordt door (2) toetsing en (3) jaarlijks bijscholing die tevens gevolgd wordt door (4) toetsing
    4. Het aanbod van geschoolde fysiotherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscirkel inzichtelijk te maken, zodat patiënten en verwijzers eenvoudig een fysiotherapeut in de woonomgeving kunnen vinden.
    5. De belangrijke stakeholders op het gebied van fysiotherapie en oncologie te betrekken in visie- en beleidsvorming van Onconet.