De Raad van Advies (RvA) vervult een klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur van de stichting.  Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies. De RvA heeft in het bijzonder een adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van de stichting.

  • De leden van de RvA nemen op persoonlijke titel deel.
  • De leden van de RvA worden, op voordracht van de RvA zelf, benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
Raad van Advies 2017
NaamFunctie / Werkplek
Loes LelieveldOncologiefysiotherapeut / Paramedisch centrum Frits van der Werff Hoorn / Cursusleider NPi  beweegprogramma: moduul ‘oncologie’
 Theo RuitenbeekOncologiefysiotherapeut  / Fysiotherapie de Vijfhoek – Deventer / Contactpersoon Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de lymfologie en oncologie
Maurice KoopmanAlgemeen directeur OHRA
Aart BeekerOncoloog Spaarne ziekenhuis Hoofddorp
Suzanne Stommels-ContentErvaringsdeskundige / Key Accountmanager bij AevesBenefit