Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) vervult een klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur van de stichting.  Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies. De RvA heeft in het bijzonder een adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van de stichting.

  • De leden van de RvA nemen op persoonlijke titel deel.
  • De leden van de RvA worden, op voordracht van de RvA zelf, benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
Raad van Advies 2017
Naam Functie / Werkplek
Loes Lelieveld Oncologiefysiotherapeut / Paramedisch centrum Frits van der Werff Hoorn / Cursusleider NPi  beweegprogramma: moduul ‘oncologie’
 Theo Ruitenbeek Oncologiefysiotherapeut  / Fysiotherapie de Vijfhoek – Deventer / Contactpersoon Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de lymfologie en oncologie
Maurice Koopman Algemeen directeur OHRA
Aart Beeker Oncoloog Spaarne ziekenhuis Hoofddorp
Suzanne Stommels-Content Ervaringsdeskundige / Director of Sales & Revenue – Stromma Nederland
 Mechteld vd Beld Ervaringsdeskundige / Bestuurder & adviseur Gezondheidszorg & Filantropie