Privacy Statement

versie 22 mei 2018

Privacybeleid Stichting Onconet

Stichting Onconet zet zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. In 2018 is de nieuwe AVG-wet (AVG= Algemeen Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Hier vindt u informatie over hoe wij omgaan met gegevens die we van leden verzamelen.

 1. Wie zijn wij?

Voor de doeleinden van gegevensbeschermingswetgeving is de “controller” Stichting Onconet. De Stichting is geregistreerd bij de KvK onder nummer 59484705. Stichting Onconet is geregistreerd op de Hornweg 93, 1432 GE in Aalsmeer.

Als controller zijn wij verantwoordelijk voor en beheren we de verwerking van uw persoonlijke gegevens en voldoen wij aan de AVG.

Als u contact met ons wilt opnemen over deze kennisgeving, zijn onze gegevens als volgt:

E-mail: info@onconet.nu

Post; Stichting Onconet, Hornweg 93, 1432 GE Aalsmeer.

Stichting Onconet heeft geen werknemers. De voorzitter,  secretaris en penningmeester zijn onbezoldigd. Onze administratie bevat geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt en/of; over godsdienst, gezondheid en politieke voorkeur of strafrechtelijke gegevens). Daarnaast is onze gegevensverwerking incidenteel, dat wil zeggen wijzigingen in de administratie vinden plaats op verzoek van leden zoals nieuwe aanmeldingen of wijzigingen in huisadres, email of andere niet-bijzondere gegevens.

Dit gezamenlijk betekent dat Stichting Onconet niet verplicht is om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen.  Gezien de incidentele en niet-bijzondere gegevensverwerking is de stichting niet verplicht tot het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA) voor gegevensverwerkingen met een hoog privacy-risico. Wij houden dus geen register van datalekken bij. De stichting is niet verplicht bij iedere gegevensverwerking aan te tonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een gegevensverwerking aangezien de stichting bij gegevens verwerking altijd in direct contact staat met de betreffende geregistreerde.

Functionaris voor gegevensbescherming

De stichting heeft om bovenstaande redeneren geen aparte Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Wel moet de stichting organisatie-procedures vastleggen.

Toegang tot organisatie gegevens:

Gegevens van de administratie worden op een beveiligde server van Youre-on bewaard en zijn alleen toegankelijk voor het bestuur (zie onder 7).

 1. Welke informatie verzamelen we van u?

Wanneer u lid wordt van Onconet verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:

Persoonlijke gegevens, zoals

o Naam

o Naar keuze, persoonlijke e-mail, twitter of Facebook adres

 

Contactgegevens, zoals

o Adres, telefoonnummer,

o E-mail adres

o Adresgegevens van de instelling waar de geregistreerde werkzaam is, zoals adres, telefoonnummer, e-mail en website

 

Gegevens over gemaakte toetsen bij het Nederlands Paramedisch instituut (NPi), behorend bij het oncologie onderwijs

o Naam

o Percentage goed beantwoorde vragen indien toets voldoende gemaakt is

 

 

 1. Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verkrijgen persoonlijke gegevens uit bronnen als volgt:

 • rechtstreeks van u wanneer u lid wordt
 • rechtstreeks van u wanneer u uw gegevens wijzigt
 • rechtstreeks van u wanneer promotiemateriaal bestelt
 • toetsgegevens ontvangen we van het NPi

 

Inschrijving:

De registratie voor aanmelding bij Stichting Onconet gebeurt met een invulformulier op de website. De website is met https-protocol beveiligd. Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegden onverhoopt dit dataverkeer kunnen onderscheppen. Na registratie wordt door de site een automatische e-mail verzonden naar de mailbox van de Stichting. Hiertoe heeft 1 lid van het bestuur toegang. De mailbox is beveiligd met inlognaam en wachtwoord.  Met inzending van het formulier geeft de verzender toestemming om de gegevens te verwerken in de registratie.

Inschrijfformulieren worden op de site van de stichting (https://www.onconet.nu)  bewaard en zijn toegankelijk is voor 1 lid van het bestuur.

Het inschrijfformulier bevat een aparte regel waarin aangevinkt moet worden dat het lid akkoord gaat met verwerking van de persoonsgegevens in de registratie.

 1. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

De gegevens van de ledenadministratie worden alleen gebruikt voor doeleinden van Stichting Onconet.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om contact met u op te nemen om u informatie te geven over de Stichting. Uw naam en praktijkgegevens worden gebruikt om op de zorgzoeker te publiceren en, indien u dit wenst, af te drukken op het door u bestelde promotiemateriaal.

Daarnaast geven we uw gegevens door aan de Verwijsgids Kanker, indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Buiten de toetsgevens die via het NPi verkregen worden verzamelen we geen statistieken over de geregistreerde collega’s.

 1. Bezoekers van onze website www.onconet.nu

Onze website voldoet aan de algemene maatschappelijke normen, er worden persoonsgegevens bewaard op de webserver van ons hosting bedrijf Youre-on (https://www.youre-on.tv/ ).

De website is zodanig ingericht dat anderen niet van de website gebruik kunnen maken om hacking-activiteiten of andere inbreuk op de servers van Mijndomein of van anderen te plegen. We hebben hiervoor een https protocol (SSL-licentie) geactiveerd.

Web-inhoud: de inhoud van de website is openbare informatie die verzameld is en dus voor iedereen vrij toegankelijk.

Persoonsgegevens: Alleen de naam van geregistreerde collega’s zijn toegankelijk via de zorgzoeker. Andere persoonlijke gegevens zijn afgeschermd voor bezoekers. Betaling: Mijndomein incasseert het jaarlijkse bedrag voor website en eventuele hosting vooraf.

Klantgegevens: Youre-on zal de klantgegevens van Stichting Onconet die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. Wel moeten zij voldoen aan de eis van SIDN dat elk domein is voorzien van accurate persoonsgegevens over de eigenaar, Stichting Onconet. Persoonsgegevens van leden van de stichting zijn toegankelijk bij Youre-on aangezien wij deze gegevens op de servers van Youre-on plaatsen.

Wanneer iemand onze website www.onconet.nu bezoekt, gebruiken we af en toe een externe service, Google Analytics, om standaard internetloginformatie en details over gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. We doen dit om dingen te achterhalen zoals het aantal bezoekers van de verschillende delen van de site. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand identificeert. Wij doen niets, en laten Google niet toe, om te proberen de identiteiten te achterhalen van degenen die onze website bezoeken.

Voor communicatie met de geregistreerde collega’s wordt gebruik gemaakt van Mail Poet. Hiervoor worden naam en mail adres gebruikt. Geregistreerde leden hebben de mogelijkheid zich voor deze service af te melden.

Het is voor geregistreerde collega’s mogelijk om promotiemateriaal te bestellen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de externe service van Woo Commerce. Tijdens het bestelproces wordt u gevraagd toestemming te geven voor het verstrekken van gegevens aan Woo Commerce. Zij beveiligen uw persoonsgegevens volgens de AVG, kijk voor details op https://automattic.com/privacy/ . Indien u uw bedrijfsgegevens af wilt laten drukken op het materiaal, wordt dit verwerkt door onze eigen webhost Youre-on. Hier vindt u de privacy statement van Youre-on https://www.youre-on.tv/wp-content/uploads/2018/05/voorwaarden.pdf . Voor betalingen wordt gebruik gemaakt van ING en pay-pal.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u geregistreerd bent bij Stichting Onconet.

Het recht om te worden vergeten:

Leden hebben het recht om persoonlijke gegevens te laten wissen en om in bijzondere omstandigheden de verwerking te voorkomen. Dit kan met een eenvoudige email naar de Stichting (info@onconet.nu ) worden geregeld en zal gepaard gaan met automatische beëindiging van de registratie op de zorgzoeker en het verwijderen van de gegevens van de server.

 1. Hoe houden we uw persoonlijke gegevens veilig?

De gegevens van geregistreerde collega’s worden bewaard op de beveiligde servers van Youre-on en VUmc.

Stichting Onconet heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevensverlies te voorkomen en om de toegang tot de gegevens te regelen. Alleen het bestuur heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens.

We nemen alle redelijke stappen om uw gegevens te beveiligen en te beveiligen en om ervoor te zorgen dat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor diegenen die een legitiem belang hebben om dit te doen. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die aan ons worden verstrekt niet garanderen. Elke verzending is op eigen risico.

 1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke informatie die wij bijhouden te bekijken, aan te passen of te verwijderen. E-mail uw verzoek naar info@onconet.nu

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd wijzigen. U dient dit bericht op onze website af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie.