Privacy Statement

Privacy-statement Stichting Onconet

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Onconet van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stichting Onconet is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Stichting Onconet de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Stichting Onconet verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Stichting Onconet is gevestigd in Aalsmeer, aan de Hornweg 93. Stichting Onconet is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 59484705. Tevens is Stichting Onconet door de belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Waarom verwerkt Stichting Onconet uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt of zich aanmeldt om geregistreerd te worden op de zorgzoekers, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Stichting Onconet verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Onconet:

om contact met u te kunnen opnemen;
om u informatie te sturen via de nieuwsbrief of persoonlijk;
voor registratie in de (openbare) zorgzoekers

Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van nieuwsbrieven (ongeveer 4x per jaar) van Stichting Onconet, kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de nieuwsbrief. Let op; Stichting Onconet gebruikt dit medium ook om u te informeren over de (verplichte) bij- en nascholingsactiviteiten.

Stichting Onconet