Activiteiten

Activiteiten 2017

 

Vaste activiteiten

 • Organiseren van jaarlijkse bijscholing en toetsing voor  Onconet geregistreerde fysiotherapeuten
 • Bijeenkomst met adviesraad van Stichting Onconet
 • Ondersteunen van verschillende wetenschappelijke projecten gericht op de verbetering van de zorg voor oncologische patienten
 • Maandelijks bestuurlijk overleg
 • Maandelijks actualiseren van de zorgzoekers

 

Overige activiteiten

 • Realisatie registratie Onconet therapeuten op verwijsgids kanker
 • Realisatie foldermateriaal Onconet
 • Herzien deelnemers Adviesraad
 • Herzien website
 • Versterking van de missie van Onconet door deelname aan verschillende overlegvormen met oncologische netwerken en andere instanties
 • Streven naar realisatie van HERO

 

Evaluatie activiteiten 2016

 • Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten zijn de voorgenomen activiteiten uitgevoerd. 127 collega’s hebben bijscholingstoets met een voldoende afgesloten en 35 collega’s die voor 2015 de AVANS+ opleiding hebben afgerond hebben deelgenomen aan een ingelaste cursus / toets omtrent training tijdens de medische behandeling.
 • Bestuurders van Onconet hebben deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten van de IKNL gericht op implementatie van de resultaten van de A-Care studie, registratie op de Verwijsgids Kanker en verbeteren van de toegankelijkheid van psycho-sociale zorg voor oncologie patienten
 • In samenwerking met een fondswervingsbureau werden 4 subsidietrajecten voor het verkrijgen van subsidie voor de realisatie van HERO ingezet. Deze werden helaas niet gehonoreerd. Wel wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van HERO met een internationale partner.
 • De voorgenomen overleggen hebben plaats gevonden, behalve met de adviesraad. Die is uitgesteld naar 2017
 • Er werd 2x deelgenomen aan een landelijk overleg van diverse oncologische netwerken ten kantore van het KNGF, met als doel het verbeteren van de transparantie van de toegangscriteria. Dit proces loopt ook in 2017 door onder leiding van de Nederlandse Vereniging van fysiotherapeuten in lymfologie en oncologie (NVFL)

 

Activiteiten 2016

 • In samenwerking met het NPi het verzorgen van een bijscholing voor geregistreerde oncologie fysiotherapeuten van de NVFL
 • Organiseren van bijscholing / toetsing voor bij Onconet geregistreerde fysiotherapeuten
 • Versterking van de missie van Onconet door deelname aan verschillende overlegvormen met oncologische netwerken en andere instanties
 • Streven naar realisatie van HERO
 • Bijeenkomst met adviesraad van Stichting Onconet
 • Maandelijks bestuurlijk overleg
 • Maandelijks actualiseren van de zorgzoekers