Op deze pagina kunt u promotiemateriaal van Onconet bestellen. Het materiaal bestaat uit flyers, posters en visitekaartjes.
Alleen fysiotherapeuten die geregistreerd staan op de zorgzoeker van Onconet kunnen promotiemateriaal bestellen. Daarnaast stelt Onconet aan poliklinieken oncologie / oncologische chirurgie / radiotherapie het promotiemateriaal gratis beschikbaar. Op deze manier probeert Onconet haar missie te realiseren, wat betekent goede fysiotherapeutische zorg voor oncologiepatiënten toegankelijk te maken. De ontwikkeling van het materiaal is in eigen beheer gedaan met behulp van een fotograaf, een tekstschrijver en een vormgever. We hebben bij de verschillende versies ook steeds patienten mee laten kijken, omdat we het heel belangrijk vinden dat zij zich aangesproken voelen. Dat heeft geresulteerd tot onderstaand resultaat.