Hoe ervaren patiënten lichaamsbeweging tijdens of na de behandeling van kanker?

Meer inzicht in de potentiele effecten van lichaamsbeweging op de kwaliteit van leven kan helpen bij het optimaliseren van programma’s gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten tijdens of na de behandeling van kanker.

Onlangs is er een studie gestart naar de ervaren effecten van lichaamsbeweging op de kwaliteit van leven bij mensen die een trainingsprogramma volgen of hebben gevolgd tijdens of na de behandeling van kanker. Met dit onderzoek wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in de factoren die mede verantwoordelijk zijn voor de positieve effecten van lichaamsbeweging op de kwaliteit van leven.

Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat een aantal variabelen (o.a. fysieke fitheid) mogelijk gerelateerd zijn aan de positieve effecten van lichaamsbeweging op de kwaliteit van leven. Echter kunnen deze variabelen niet volledig het gevonden effect verklaren. Daarom proberen wij te onderzoeken of er andere (fysieke/psychische/sociale) factoren zijn die mede het positieve effect van lichaamsbeweging op de kwaliteit van leven kunnen verklaren door met patiënten in gesprek te gaan en hun te vragen naar de ervaren effecten van lichaamsbeweging.

In deze studie wordt gebruikt gemaakt van ‘concept mapping’. Dit is een relatief snelle methode om relaties tussen ideeën op een grafische manier te weergeven. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Eerst worden er bijeenkomsten georganiseerd bij deelnemende fysiotherapiepraktijken. Tijdens deze bijeenkomsten wordt besproken welke effecten het trainingsprogramma heeft (gehad) op de kwaliteit van leven. Dit wordt gedaan door middel van een brainstormsessie en de ideeën, die door de deelnemers aangedragen worden, worden verzameld en verwerkt door de onderzoekers. Daarna ontvangen de deelnemers een uitnodiging om de ideeën die tijdens de bijeenkomsten verzameld zijn te sorteren naar belangrijkheid en te organiseren in groepen. Dit vormt de input voor de uiteindelijke analyse waaruit relaties tussen de genoemde ideeën duidelijk worden in een ‘concept map’. Met deze concept map kunnen we meer inzicht krijgen in wat de mogelijke ervaren effecten van lichaamsbeweging zijn op de kwaliteit van leven. Dit kan helpen bij het optimaliseren van programma’s gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten tijdens en na de behandeling van kanker.

 

Update 25 januari

De bijeenkomsten voor het onderzoek van het VUmc naar de ervaren effecten van lichaamsbeweging op de kwaliteit van leven zijn afgerond. De verzamelde informatie is verwerkt en de resultaten van het onderzoek worden op dit moment teruggekoppeld aan de fysiotherapeuten.

 

VU-vumc

Voor meer informatie of wanneer uw praktijk deel wilt nemen aan dit onderzoek kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers:

  • Maike Sweegers (m.sweegers@vumc.nl)
  • Wouke van Veldhuizen (w.vanveldhuizen@vumc.nl)