ipsobanner

Bij de inloophuizen van IPSO kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige, hoogwaardige psychosociale zorg en begeleiding.


Psychosociale zorg en ondersteuning bij kanker

Kanker is niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel, mentaal en sociaal een zware ziekte. Veel mensen die met kanker geconfronteerd worden hebben behoefte aan een luisterend oor, lotgenotencontact of therapeutische begeleiding bij de verwerking van wat hun is overkomen. Inloophuizen en psycho-oncologische centra bieden mensen met kanker – en nadrukkelijk ook hun naasten – diverse vormen van begeleiding en ondersteuning in alle fasen van het ziekte-, herstel- of acceptatieproces.

www.ipso.nl