Introductie

Welkom

Dit is de website van Stichting Onconet, een organisatie die zich inzet voor toegankelijke en kwalitatief goede fysiotherapeutische herwinnen of verbeteren van fitheid voor patiënten tijdens of

begeleiding bij het herwinnen van fitheid na de medische behandeling.

Stichting Onconet probeert dit op 2 manieren te realiseren:

  • Toegankelijkheid verbeteren door middel van de ‘Zorgzoeker’ op deze website waarin alle fysiotherapeuten die deze zorg leveren vermeld staan
  • Kwaliteit van zorg waarborgen door scholings- en bijscholingseisen te stellen aan de fysiotherapeuten die op de Zorgzoeker vermeld staan

Onconet wil zich graag profileren als een transparante, slagvaardige, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die in samenwerking met patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden haar missie tracht te verwezenlijken.

Zie ook ‘Over Onconet’ en ‘Links’.

 

Stichting Onconet is aangemerkt als ANBI en geregistreerd onder nr: 59484705 bij het Handelsregister.