Verzekerings voorwaarden

De voorwaarden waaronder fysiotherapie vergoed wordt is de laatste jaren regelmatig veranderd. In 2016 geldt:

 • Fysiotherapie wordt in een beperkt aantal gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, voor kanker geldt dit in de volgende situaties:
  • Na verblijf in ziekenhuis of dagbehandeling (chemotherapie wordt veelal op de dagbehandeling gegeven).
  • Lymfeoedeem
  • Littekenbehandeling
  • Weke delen tumoren
 • Als fysiotherapie onderdeel is van ‘oncologische revalidatie’ wordt het direct vergoed uit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat sprake is van complexe problematiek waarvoor meerdere disciplines nodig zijn. De revalidatie arts stelt de indicatie voor ‘oncologische revalidatie’ en coördineert deze ook.

Let op:

 1. vergoeding uit de basisverzekering gaat in ná de 20e behandeling
  • dit gaat ten koste van het eigen risico
  • er is een verwijzing van de specialist noodzakelijk
 1. bij een aanvullende zorgverzekering wordt een deel of alle 20 behandelingen gedekt. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden door.
  • Uw eigen risico wordt niet aangesproken bij behandelingen uit het aanvullende pakket.
 • In geval sprake is van een andere aandoening of omstandigheid dan hierboven vermeld geldt dat u ofwel zelf de behandeling betaalt of dat dit vanuit de aanvullende zorgverzekering gebeurt.

De prijs van een behandeling fysiotherapie varieert van 25 – 35 euro per behandeling. Over het algemeen gelden bovenstaande regels voor zowel behandeling in een particuliere praktijk als in de polikliniek van een ziekenhuis.

Bespreek vergoeding van het trainingsprogramma altijd met de fysiotherapeut.