Verzekerings voorwaarden

De voorwaarden waaronder fysiotherapie vergoed wordt zijn de laatste jaren regelmatig veranderd. In 2018 geldt:

 • Fysiotherapie wordt in een beperkt aantal gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, voor kanker geldt dit in de volgende situaties:
  • Na verblijf in ziekenhuis of dagbehandeling (chemotherapie wordt veelal op de dagbehandeling gegeven).
  • Lymfeoedeem
  • Littekenbehandeling
  • Weke delen tumoren

Let op:

 1. vergoeding uit de basisverzekering gaat in ná de 20e behandeling
  • dit gaat ten koste van het eigen risico
  • er is een verwijzing van de specialist noodzakelijk
 1. de eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft. De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen, behalve als u een aanvullende verzekering heeft. Bij een aanvullende verzekering krijgt u een deel of alle 20 behandelingen vergoed Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden door.
  • Uw eigen risico wordt niet aangesproken bij behandelingen uit het aanvullende pakket.
 • Weet u niet zeker of u voor vergoeding van FT in aanmerking komt? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar

De prijs van een behandeling fysiotherapie varieert van 25 – 35 euro per behandeling. Over het algemeen gelden bovenstaande regels voor zowel behandeling in een particuliere praktijk als in de polikliniek van een ziekenhuis.

Bespreek vergoeding van het trainingsprogramma altijd met de fysiotherapeut.

NB: Als fysiotherapie onderdeel is van ‘oncologische revalidatie’ wordt het direct vergoed uit de basisverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat sprake is van complexe problematiek waarvoor meerdere disciplines nodig zijn. De revalidatie arts stelt de indicatie voor ‘oncologische revalidatie’ en coördineert deze ook.