Een operatie bij patiënten met slokdarmkanker is een ingrijpende procedure, met een hoog risico op complicaties en vaak een forse achteruitgang in hun fysieke fitheid. Daarom start in 2018 het PRIOR-project. PRIOR staat voor‘PReoperatieve intervention to Improve outcomes in Oesophageal cancer patients after Resection’. In dit project nemen patiënten deel aan een preoperatieve training, bestaande uit een fysiek trainingsprogramma en voedingsadviezen. De training is onderdeel van de nieuwe standaardzorg, die wordt geïmplementeerd in vier ziekenhuizen in Nederland: UMC Utrecht, UMC Groningen, Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en ZiekenhuisGroep Twente (locatie Almelo).

Preoperatieve interventie

In de periode tussen de chemoradiatie en de operatie werkt een patiënt aan een optimale fysieke conditie om zo zijn kansen op een goed herstel te bevorderen. Het trainingsprogramma wordt uitgevoerd onder begeleiding van een eerstelijns (oncologisch gespecialiseerde) fysiotherapeut en is gericht op het verbeteren van de (adem)spierfunctie en algehele conditie. Onder begeleiding van een diëtist werkt de patiënt ook aan een optimale voedingstoestand. Voor en na de training vinden meerdere meetmomenten plaats in het ziekenhuis, waarbij de fysieke conditie en voedingstoestand in kaart worden gebracht.

Indien u in de praktijk benaderd wordt voor de begeleiding van een patiënt die deelneemt aan het PRIOR-project, ontvangt u verdere informatie omtrent de invulling van het trainingsprogramma. Om u te informeren over de nieuwe standaardzorg worden er vanuit de deelnemende ziekenhuizen ook netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor oncologisch gespecialiseerde fysiotherapeuten uit de regio.

Informatie over het project

Het project is een samenwerking van de Hogeschool Utrecht, het Integraal Kankercentrum Nederland en de deelnemende ziekenhuizen. De inclusie van patiënten start in maart 2018 en loopt door tot begin 2020. Meer informatie over het project is verkrijgbaar bij Elja Reijneveld (elja.reijneveld@hu.nl), junior onderzoeker Hogeschool Utrecht.