PADOVA

Na het succes van de PACES studie waarin de effectiviteit van een fysiek trainingsprogramma werd onderzocht in samenwerking met Onconet is de vraag of een vergelijkbaar trainingsprogamma ook gunstige effecten heeft voor vrouwen met eierstokkanker. In de PADOVA (Physical Activity and Dietary intervention in OVArian cancer) studie wordt onderzocht of een kracht en duurtrainingsprogramma in combinatie met voedingsadviezen tijdens chemotherapie voor eierstokkanker de vermoeidheid kan beperken en de spiermassa en het fysiek functioneren kan handhaven.

De PADOVA studie is een gerandomiseerde studie, waarbij de vrouwen met eierstokkanker worden geloot in de interventie- of de controlegroep. Deelnemers uit de interventiegroep zullen tijdens de chemotherapie (ongeveer 18 weken) 2x per week onder begeleiding van een fysiotherapeut in de woonomgeving van de deelnemer trainen. Daarnaast zullen zij 1x in de 3 weken de diëtist bezoeken.

De controlegroep ontvangt tijdens chemotherapie de standaardbehandeling, die nu nog niet bestaat uit fysiotherapie en/of diëtetiek.

Deelnemers worden geïncludeerd in de studie via het Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam. Dit is een samenwerking tussen het VU medisch centrum, Academisch Medisch Centrum en Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. In de toekomst zullen mogelijk meerdere centra volgen.

Voor de fysiotherapeutische begeleiding wordt ook in deze studie graag gebruik gemaakt van geschoolde Onconet therapeuten.

Indien u als Onconet fysiotherapeut benaderd wordt voor de begeleiding van een deelnemer aan de PADOVA studie ontvangt u uitgebreide informatie omtrent de concrete invulling van het trainingsprogramma. Wij kijken uit naar de samenwerking!

Voor vragen:

Stephanie Stelten: s.stelten@vumc.nl