Nieuws rond Project Draaideur

logo
Beste reader,
Middels deze nieuwsbrief informeren we je over de voortgang in het project Draaideur.

Start inclusie interventie & controle patiënten

Met het aanstellen van Bouke en Lydia per 1 november kunnen we nu serieus aan de slag met het includeren van ouderen die met een val op de SEH komen en vandaar weer naar huis ontslagen worden.

Bouke en Lydia zijn als fysiotherapeuten werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Beide zijn al zeer nauw betrokken bij de zorg voor traumapatiënten, niet alleen tijdens de klinische opname, maar ook bij de revalidatie na de opname. Samen met de traumachirurgen en het traumanetwerk zorgen zij voor een optimaal revalidatietraject.
Bouke-zw
lydia
Controle groep
Inclusiecriteria:
- zelfde als interventiegroep
- huisarts is géén lid van CHAGZ

Acties:
 • Binnen 48 uur worden patiënten gebeld door de onderzoeker (Bouke / Lydia)
 • Indien de pt deelneemt wordt telefonisch een vragenlijst afgenomen
 • 3 maanden na het SEH bezoek belt de onderzoeker nogmaals met de patiënt voor het afnemen van de laatste vragenlijst
download
Gebruik SIILO app
Aangezien iedereen gedurende de dag druk is met weinig tijd om te bellen, willen we gaan experimenteren met het gebruik van SIILO. Dit is al eerder te sprake gekomen. Alleen zorgverleners uit het BIG-register kunnen hier gebruik van maken. We gaan kijken hoe handig dit is ten opzichte van bellen / mailen. Registreer je graag als je nog geen gebruik van SIILO maakt.
Interventie groep
Inclusiecriteria:
- ouder dan 70 jaar
- met een val op de SEH gekomen
- zonder opname in het ziekenhuis weer naar huis ontslagen
- zelfstandig in staat informed consent te geven
- huisarts lid van CHAGZ

Zorgpad afspraken:
 • Tijdens het SEH bezoek krijgen ouderen die met een valincident zijn gekomen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek
 • Vervolgens belt de onderzoeker de POH-O van de huisartsenpraktijk waar de patiënt bekend is
 • Is er recente informatie uit de TRAZAG beschikbaar?
 • Is de ontslagbrief van de SEH ontvangen?
 • Vervolgens belt de onderzoeker een collega uit het netwerk om de valanalyse af te nemen
 • Indien de pt onvoldoende verzekerd is zullen we 1 van de aangesloten ergotherapeuten vragen
 • De netwerkcollega maakt vervolgens zelf een afspraak met de patiënt voor het afnemen van de valanalyse
 • Zo snel mogelijk
 • De adviezen uit de analyse worden digitaal doorgegeven aan de POH-O / huisarts / onderzoeker
 • De POH-O / huisarts besluit op basis van de adviezen om zorgverleners in te schakelen en/of een MDO te organiseren indien de situatie complex is (naar beoordeling van de POH-er / huisarts)
3 maanden na het SEH bezoek belt de onderzoeker nogmaals met de patiënt voor het afnemen van de laatste vragenlijst.

Terugblik valpreventie week

Tijdens de valpreventieweek werden op de SEH een werkbezoek en een 'happy hour' georganiseerd.

Werkbezoek
Bij het werkbezoek waren ongeveer 10 POH-O, verpleegkundigen en Dynamo aanwezig. Paul heeft een presentatie en een rondleiding verzorgd en er ontstonden goede gesprekken over de onderlinge samenwerking en Draaideur.

Happy Hour
Meer dan 25 collega's uit eerste lijn en ziekenhuis waar aanwezig bij het Happy Hour. Onder het genot van een hapje en drankje was ruimte voor posterbezoek en netwerken. De inleiders Natasja van Schoor (Amsterdam Public Health) en Saskia Kloet (VeiligheidNL) nodigden de aanwezigen uit om mee te denken over nieuwe wegen om valpreventie beter geïmplementeerd te krijgen. Onder leiding van Prabath ontstonden boeiende discussies.

Voor herhaling vatbaar!
happy hour
logo
klik op het logo om een vraag / reactie te sturen
MailPoet