logo
Actuele stand van zaken in

Project Draaideur

1

In totaal ontvangen ongeveer 55 mensen deze nieuwsbrief. We streven er zo naar iedereen geïnformeerd te houden.

2

Inhoud
Hoe ver zijn we met de voorbereiding op de interventie-pilot?

3

Inhoud
Inschrijven voor de NedRai instructie bijeenkomst
Geïnspireerd na de startbijeenkomst in juni is het projectteam vol aan de slag gegaan om de laatste dingen rond te maken, zodat er binnenkort gestart kan worden met de inclusie van patiënten.

De wetenschapscommissie van de Spoed Eisende Hulp heeft toestemming gegeven om te starten. Paul Ruisch, SEH verpleegkundige, zal hier de linking pin vormen en Babiche, SEH-arts, op de achtergrond aanspreekbaar voor het medisch proces. Eva organiseert enkele interne bijeenkomsten om de SEH te informeren over de veranderde werkwijze bij valincidenten en heeft en streeft er naar dat de risicofactoren expliciet in de ontslagbrief naar de huisarts aan de orde komen op het moment dat we starten met de inclusie.
Binnen de CHAGZ zijn de verschillende gremia inmiddels op verschillende manieren geïnformeerd over de start van Draaideur. Voornaamste veranderingen zullen zijn dat;
 • De huisartsen een adequate ontslagbrief van de SEH ontvangen
 • De POH-ouderen van de praktijken aanspreekbaar zijn voor overleg en coördinatie van zorg indien hier vanuit de valanalyse aanleiding toe is
logo chagz
20190604_190339

Het gebruik van de NedRai

De NedRai heeft veel voordelen
NedRAI is een hulpmiddel bij het uitvoeren van de valanalyse. Dit instrument maakt de tijd die je bezig bent met de analyse korter, zet de resultaten overzichtelijk op een rij en deelbaar met de betrokken zorgverleners (en onderzoekers).
We hebben besloten gebruik te maken van de NedRai binnen het project en daarom bieden we een korte training aan om thuis te worden in het instrument. Aangezien het een aantal patiënten duurt voordat je er handig mee bent hebben we ook besloten maximaal 10 collega's deel te laten nemen aan de training.
De training bestaat uit twee momenten met enkele weken ertussen en wordt vanuit het project gefinancierd. Fysio- en ergotherapeuten die een eerdere scholing van VeiligheidNL gevolgd hebben (valanalyse cursus, Otago of InBalans) zijn welkom zich aan te melden. Voor het afnemen van de NedRai is een tablet / Ipad nodig. Als je er 1 hebt is dat een pré, wij hebben een beperkt aantal tablets ter beschikking. De datum van de eerste bijeenkomst is 18 september. De bijeenkomst zal plaatsvinden in VUmc van 16 – 18.00 uur. Van te voren ontvang je inloggegevens waarmee je het programma op je tablet kunt installeren en een account aan kunt maken bij Pyxima voor het gebruik van de NedRai.

klik hieronder op het logo om je in te schrijven
NEDRAIlogocrop-blauw (1)
Onderwerpen tijdens de instructie

- de beschikbare instrumenten binnen NedRai
- hoe werkt het algoritme binnen NedRai
- Hoe kom je met behulp van NedRai én in gesprek met de patient tot een conclusie
- hoe koppel je terug naar de huisarts / POH-er en de onderzoekers
Start van de interventieperiode
Daags na de scholingsbijeenkomst start de inclusie van patiënten op de SEH. De logistiek van het project ziet er als volgt uit:
 • Tijdens het SEH bezoek krijgen ouderen die met een valincident zijn gekomen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek
 • Binnen 48 uur worden patiënten gebeld door de onderzoeker (Eva, Tamar of Edwin)
 • Indien de pt deelneemt wordt telefonisch een vragenlijst afgenomen
 • Vervolgens belt de onderzoeker de POH-er van de huisartsenpraktijk waar de patiënt bekend is
 • Is er recente informatie uit de TRAZAG beschikbaar?
 • Is de ontslagbrief van de SEH ontvangen?
 • Vervolgens belt de onderzoeker een collega uit het netwerk om de valanalyse af te nemen
 • Indien de pt onvoldoende verzekerd is zullen we 1 van de aangesloten ergotherapeuten vragen
 • De netwerkcollega maakt vervolgens zelf een afspraak met de patiënt voor het afnemen van de valanalyse
 • Zo snel mogelijk
 • De adviezen uit de analyse worden digitaal doorgegeven aan de POH-er / huisarts / onderzoeker
 • De POH-er / huisarts besluit op basis van de adviezen om zorgverleners in te schakelen en/of een MDO te organiseren indien de situatie complex is (naar beoordeling van de POH-er / huisarts)
3 maanden na het SEH bezoek belt de onderzoeker nogmaals met de patiënt voor het afnemen van de laatste vragenlijst
Controle groep
Het BovenIJ ziekenhuis heeft aangeboden om patiënten te includeren. We bespreken nog of dit controle of ook interventie patiënten zullen zijn. Voor controle patiënten betekent het dat we bij deze mensen 2x de vragenlijst afnemen, maar dat zij verder de ‘usual care’ ontvangen. Ook zullen we voorafgaand aan de start van de interventie enkele patiënten van VUmc includeren als controle-patiënt.
logo
klik op het logo om een vraag / reactie te sturen
MailPoet