Logo_BeterVoorbereid_FC
Beste reader,

Dit is een nieuwsbrief van Beter Voorbereid. Door middel van deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Pilot Beter Voorbereid uit de startblokken
Na een kleine maand inclusie in UMC Utrecht en Amsterdam UMC, locatie VUmc staat de teller op 18 geïncludeerde patiënten.
In die eerste maand hebben we direct al enkele verbeterpunten doorgevoerd, omdat we merkten dat het aanmelden voor patiënten, weliswaar voldoet aan de 'wettelijke kaders', maar ook complex is. Inmiddels worden patiënten actief benaderd voor deelname en blijken zij in 80% enthousiast voor deelname.
Een ander punt betreft de signalering van het systeem ten aanzien van bewegen. Op het moment dat patiënten aangeven dat zij niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (wat is die ook al weer?), moeten zij gebeld worden door een ziekenhuisfysiotherapeut, wat kan leiden tot een verwijzing naar de eerste lijn. Deze signalering werkte nog niet goed, maar vanaf volgende week gelukkig wel.

Enquête
Wij hebben fysiotherapie studenten van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd om aanbevelingen voor de fysiotherapeutische behandeling in de eerste lijn tijdens de pre operatieve periode. Daarvoor doen zij onderzoek in de literatuur, maar is de input vanuit het netwerk ook heel belangrijk.
Doel van de enquête is het in kaart brengen van de huidige werkwijze en daarom hopen wij dat zo veel mogelijk collega's de moeite nemen voor het invullen. Dit neemt ongeveer 5 minuten in beslag.
logo HVA
klik op het logo om met de enquête te starten

Bij voorbaat dank!
banner
Op de POS worden patiënten met deze levensgrote banner getriggerd deel te nemen aan het onderzoek.
Presentaties en documenten kick-off 'Beter Voorbereid'
Nog niet iedereen is in staat geweest de presentaties en infographics voor 1e en 2e lijns fysiotherapeuten te downloaden. Via deze link kun je deze downloaden. Let op; deze link is beperkt houdbaar. Zorg er voor dat je binnen 1 week de bestanden die je wilt hebben download!
chirurg
twitter
MailPoet