logoklein
Beste reader,

Met dit bericht heten we je welkom bij Onconet en informeren we je over de gang van zaken na aanmelding.
ftkonconet

Het bestuur van Onconet heet je van harte welkom als geregistreerde collega

Vanaf nu ben je zichtbaar op de zorgzoeker. We streven er naar deze zo actueel mogelijk te houden dus geef graag eventuele wijzigingen door via info@onconet.nu. De gegevens worden periodiek gedeeld met de Verwijsgids Kanker zodat je via die weg ook zichtbaar bent voor patiënten en verwijzers. Voor blijvende registratie ben je verplicht 2x per 3 jaar bijscholing / toetsing te volgen. Onconet organiseert deze bijscholing jaarlijks in het voorjaar in samenwerking met het NPi. Als je niet aanwezig kunt zijn kun je ook gebruik maken van de e-learning die op basis van de live cursus samengesteld word. De verplichting voor het volgen van de bijscholing start in het jaar ná aanmelding. Voor jou dus in 2025.
Samenwerking NVFL
Onconet werkt sinds 2020 nauw samen met de NVFL. Hieronder lichten we toe hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en wat deze behelst.

De aanleiding voor samenwerking
Onconet is ontstaan in de regio Noord-Holland en het Gooi ten tijde van de A-Care PACES studie waarvoor het noodzakelijk was om fysiotherapeuten te scholen in het trainen met borst- en darmkanker patiënten tijdens de adjuvante chemotherapie. Kort na afloop van de studie bleek dat er bij fysiotherapeuten in heel Nederland behoefte was aan deze scholing, en ook patiënten en verwijzers wilden weten waar zij deskundige begeleiding konden vinden. Vanuit Onconet werd eind 2013 de NPi cursus ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ ontwikkeld en fysiotherapeuten in heel Nederland kregen de mogelijkheid zich te registreren op de zorgzoeker van Onconet indien ze voldeden aan de kwaliteitseisen.

Een centraal uitgangspunt van Onconet zijn deze kwaliteitseisen. Fysiotherapeuten die de juiste initiële scholing hebben gevolgd en zich ook jaarlijks bijscholen, blijven zichtbaar op de zorgzoeker. Hiermee wil Onconet waarborgen dat de fysiotherapeuten die op de zorgzoeker staan, ook daadwerkelijk deskundige begeleiding bieden. Vanaf het ontstaan van Onconet is er nauw overleg geweest met de NVFL en sinds 2020 is er gekeken hoe de krachten daadwerkelijk gebundeld kunnen worden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelagenda en afstemming van het scholingsaanbod door het jaar heen.

Sinds 2013 is Onconet gegroeid van 40 fysiotherapeuten in Noord Holland naar ruim 500 in heel Nederland.

Samenwerking Onconet-NVFL
Onconet en NVFL werken nauw samen op het gebied van de jaarlijkse bijscholing en in het opstellen en uitvoeren van de ontwikkel en onderzoeksagenda. Voor komend jaar zetten we hierbij in op 2 projecten:

Juiste patiënt bij de juiste fysiotherapeut
Binnen de gelaagde zorg komen tot een juiste verdeling van oncologie patiënten tussen oncologiefysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut en onconet therapeut. De basis hiervoor wordt gevormd door het competentieprofiel en domeinbeschrijvingen. Aan de hand hiervan wordt een Delphi studie uitgevoerd en focusgroepen georganiseerd. Dit zal worden gevolgd door een implementatietraject, waar competentietoetsing en het ontwikkelen van hulpmiddelen zoals beslisbomen voor triage deel van uitmaken.

Verbeteren toegankelijkheid fysiotherapie voor mensen met kanker
‘De juiste patiënt bij de juiste fysiotherapeut’, verbeteren van toegankelijkheid van zorg door ‘patient empowerment’. Veel patiënten krijgen in hun oncologisch traject geen passende informatie over het belang en de mogelijkheden ten aanzien van bewegen. Door het realiseren van een gesprekshulp (in co-creatie met IKNL/ ziekenhuizen/ patiëntenverenigingen) krijgt de patiënt een screening van zijn persoonlijke situatie, tips voor het gesprek met de arts en beweegadvies op maat. Na ontwikkeling van de gesprekshulp volgt het implementatieproject in het zorgveld.
Raad van Advies
Onconet maakt gebruik van een Raad van Advies die haar adviseert over de ontwikkeling van Onconet. Sinds 2018 bestaat de Raad van Advies uit 2 fysiotherapeuten werkzaam in de oncologie, een oncoloog, een 'ervaringsdeskundige' en iemand met een achtergrond in verzekeringen. De Raad van Advies vervult een klankbordfunctie ten behoeve van het Onconet bestuur. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies, met in het bijzonder een adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van Onconet.
Promotiemateriaal
Als geregistreerde collega kun je nu voor je praktijk promotiemateriaal bestellen. Vele collega's gingen je voor en van verwijzers, patiënten en collega's horen we regelmatig complimenten over het materiaal!

Door op onderstaande plaatje te klikken kom je op de bestelpagina
Promotiemateriaal bestellen
Wijzigingen doorgeven, vragen en facturatie
Stichting Onconet werkt samen met een administratiekantoor voor het bijhouden van de zorgzoeker, het uitsturen van facturen en opstellen van de jaarrekening. Voor al je vragen kun je terecht bij Erna of Jacqueline. Gebruik hiervoor info@onconet.nu.
Registratie op de zorgzoeker kost voor geregistreerde fysiotherapeuten 150 euro per jaar. Je kunt hiervoor in de loop van het voorjaar een factuur verwachten. In het eerste jaar betaal voor het jaardeel dat je geregistreerd bent.
_DES3415
twitter 
Email Marketing Powered by MailPoet