logoklein
Beste reader,

Met dit bericht heten we je welkom bij Onconet en informeren we je over het wel en wee van de Stichting.
ftkonconet

Het bestuur van Onconet heet je van harte welkom als geregistreerde collega

Vanaf nu ben je zichtbaar op de zorgzoeker. We streven er naar deze zo actueel mogelijk te houden dus geef graag eventuele wijzigingen door via info@onconet.nu. De gegevens worden periodiek gedeeld met de Verwijsgids Kanker zodat je via die weg ook zichtbaar bent. Voor blijvende registratie ben je verplicht 2x per 3 jaar bijscholing / toetsing te volgen. Onconet organiseert deze jaarlijks in het vroege voorjaar in samenwerking met het NPi. Als je niet aanwezig kunt zijn kun je ook gebruik maken van de e-learning die op basis van de live cursus samengesteld word. de bijscholingscyclus start in het jaar ná aanmelding. Voor jou dus in 2025.
Samenwerking NVFL
Onconet werkt sinds 2020 nauw samen met de NVFL. Hieronder lichten we toe hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en wat deze behelst.

De aanleiding voor samenwerking
Onconet is ontstaan in de regio Noord-Holland en het Gooi ten tijde van de A-Care PACES studie waarvoor het noodzakelijk was om fysiotherapeuten te scholen in het trainen met borst- en darmkanker patiënten tijdens de adjuvante chemotherapie. Kort na afloop van de studie bleek dat er bij fysiotherapeuten in heel Nederland behoefte was aan deze scholing, en ook patiënten en verwijzers wilden weten waar zij deskundige begeleiding konden vinden. Vanuit Onconet werd eind 2013 de NPi cursus ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ ontwikkeld en fysiotherapeuten in heel Nederland kregen de mogelijkheid zich te registreren op de zorgzoeker van Onconet indien ze voldeden aan de kwaliteitseisen.

Een centraal uitgangspunt van Onconet zijn deze kwaliteitseisen. Fysiotherapeuten die de juiste initiële scholing hebben gevolgd en zich ook jaarlijks bijscholen, blijven zichtbaar op de zorgzoeker. Hiermee wil Onconet waarborgen dat de fysiotherapeuten die op de zorgzoeker staan, ook daadwerkelijk deskundige begeleiding bieden. Vanaf het ontstaan van Onconet is er nauw overleg geweest met de NVFL, maar het was in 2013 nog te vroeg om formeel samen te werken.

Sinds 2013 is Onconet gegroeid van 40 fysiotherapeuten in Noord Holland naar ruim 500 in heel Nederland.

Meerwaarde van samenwerking voor geregistreerde fysiotherapeuten
  • Leden van de NVFL kunnen zich zonder kosten registreren op de zorgzoeker van Onconet
  • Niet-leden van de NVFL kunnen voor 40 euro per jaar een abonnement nemen op de O2, het vakblad van de NVFL, en daarmee gratis toegang krijgen tot de geaccrediteerde scholingen die NVFL in ruime mate organiseert.
Adviesraad
Onconet maakt gebruik van een adviesraad die haar adviseert over de ontwikkeling van Onconet. Sinds 2018 bestaat de adviesraad uit 2 fysiotherapeuten, een oncoloog, een 'ervaringsdeskundige' en iemand met een achtergrond in verzekeringen. We verwachten hiermee de missie van het netwerk verder gestalte te kunnen geven.
Promotiemateriaal
Als geregistreerde collega kun je nu voor je praktijk promotiemateriaal bestellen. Vele collega's gingen je voor en van verwijzers, patiënten en collega's horen we regelmatig complimenten over het materiaal!

Door op onderstaande plaatje te klikken kom je op de bestelpagina
Promotiemateriaal bestellen
Wijzigingen doorgeven, vragen en facturatie
Stichting Onconet werkt samen met een administratiekantoor voor het bijhouden van de zorgzoeker uitsturen van facturen en opstellen van de jaarrekening. Voor al je vragen krijg je vaak binnen 1-2 werkdagen antwoord van Erna of Jacqueline. Gebruik hiervoor info@onconet.nu.
De niet-NVFL leden kunnen de jaarfactuur van 150 euro voor de zomer tegemoet zien. Als nieuw lid betaal je het eerste jaar naar rato afhankelijk van wanneer je geregistreerd wordt.
_DES3415
twitter 
Email Marketing Powered by MailPoet