logoklein
Beste reader,

Dit is de welkomstmail voor nieuw geregistreerde fysiotherapeuten bij Onconet. Mooi als we via KNGF ook iets dergelijks op kunnen zetten. Ik heb onderstaande opzet veralgemeniseerd en het actuele nieuws er uit gehaald. Kun jij kijken of dit als standaard verzonden zou kunnen worden voor nieuwe Onconet aanmeldingen?
ftkonconet

Het bestuur van Onconet heet je van harte welkom als geregistreerde collega

Vanaf nu ben je zichtbaar op de zorgzoeker(s). KNGF beheert het bronbestand van je gegevens en deze wordt maandelijks gebruikt om de zorgzoekers op de website van Onconet en de Verwijsgids Kanker te updaten. Voor blijvende registratie ben je verplicht 2x per 3 jaar bijscholing / toetsing te volgen. Deze start in het jaar ná aanmelding. Voor jou dus in 2022.

Samenwerking NVFL
Onconet werkt sinds 2020 nauw samen met de NVFL. Hieronder lichten we toe hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en wat deze behelst.

De aanleiding voor samenwerking
Onconet is ontstaan in de regio Noord-Holland en het Gooi ten tijde van de A-Care PACES studie, waarvoor het noodzakelijk was om fysiotherapeuten te scholen in het trainen met borst- en darmkanker patiënten tijdens de adjuvante chemotherapie. Kort na afloop van de studie bleek dat er bij fysiotherapeuten in heel Nederland behoefte was aan deze scholing, en ook patiënten en verwijzers wilden weten waar zij deskundige begeleiding konden vinden. Vanuit Onconet werd eind 2013 de NPi cursus ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ ontwikkeld en fysiotherapeuten in heel Nederland kregen de mogelijkheid zich te registreren op de zorgzoeker van Onconet indien ze voldeden aan de kwaliteitseisen.

Een centraal uitgangspunt van Onconet zijn deze kwaliteitseisen. Fysiotherapeuten die de juiste initiële scholing hebben gevolgd en zich ook jaarlijks bijscholen, blijven zichtbaar op de zorgzoeker. Hiermee wil Onconet waarborgen dat de fysiotherapeuten die op de zorgzoeker staan, ook daadwerkelijk deskundige begeleiding bieden. Vanaf het ontstaan van Onconet is er nauw overleg geweest met de NVFL, maar het was in 2013 nog te vroeg om formeel samen te werken.

In 6 jaar tijd is Onconet gegroeid van 40 fysiotherapeuten naar ruim 600 in heel Nederland. Overigens hebben we in totaal meer dan 1200 aanvragen te verwerken gekregen en hebben we ook alweer van ongeveer 150 collega's afscheid genomen die niet langer aan de scholingseisen voldeden.

Deze getallen geven mogelijk een indruk van het werk dat achter het beheer van de zorgzoeker zit. En omdat Onconet maar een zeer beperkte financiering heeft vanuit de opbrengst van de scholingen, werd het steeds noodzakelijker om op zoek te gaan naar een andere vorm van organisatie en financiering. De wens van Onconet om 1 loket te hebben waar deskundige fysiotherapeuten op het gebied van oncologie te vinden zijn, leidde tot de keuze om formeel te gaan samenwerken met de NVFL. Door onze krachten te bundelen omvatten we het gehele fysiotherapeutische zorgveld binnen de oncologie.

Meerwaarde van samenwerking voor geregistreerde fysiotherapeuten
- Vindbaar via zorgzoekers NVFL, Onconet én Verwijsgids kanker
- Adequaat beheer zorgzoeker Onconet
- Verbinding met andere fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologie
- Inzet mankracht en financiën voor verdere ontwikkeling van de zorgzoeker OncoNet (onderzoek, sociaal economisch beleid)

Consequentie van samenwerking voor geregistreerde fysiotherapeuten
- Het is voor Onconet geregistreerden géén verplichting lid te worden van de NVFL
- Bij lidmaatschap NVFL geen extra kosten voor registratie Onconet
Voordelen lidmaatschap NVFL
  • Toegang tot de NPi service met nu al 240 handzame samenvattingen van recente wetenschappelijke artikelen, inclusief vertaling richting de praktijk o.a. ook met het Thema ‘Oncologie en Lymfologie’. Tevens 10% korting op cursussen van het NPi
  • In elke regio worden 4 regiobijeenkomsten per jaar georganiseerd waarvoor u 2 accreditatiepunten ontvangt
  • 4x per jaar het blad O2 Oedeem en Oncologie met o.a. het laatste OncoNet nieuws
  • 10x per jaar het vakblad voor de fysiotherapeut FysioPraxis
  • Belangenbehartiging algemeen door het KNGF en specifiek voor de oncologie- en oedeemfysiotherapie door de NVFL.
  • Deelname aan richtlijnontwikkeling, positionering bij zorgverzekeraars, samenwerking in onderzoek (call met het Nationaal Fonds Tegen Kanker twv €30.000 in 2020)
  • Aansluiting bij klachten en geschillenregeling Fysiotherapie
  • Persoonlijk advies en ondersteuning van ledenadviseurs in de regio; handig bij bijvoorbeeld het opzetten van een netwerk.
- Keuze voor registratiekosten Onconet of lidmaatschap NVFL; Dit betekent dat SKF leden de registratiekosten betalen.

Adviesraad
Onconet maakt gebruik van een adviesraad die haar adviseert over de ontwikkeling van Onconet. Sinds 2018 bestaat de adviesraad uit 2 fysiotherapeuten, een oncoloog, twee 'ervaringsdeskundigen' en iemand met een achtergrond in verzekeringen. We verwachten hiermee de missie van het netwerk verder gestalte te kunnen geven.
Promotiemateriaal
Als geregistreerde collega kun je nu voor je praktijk promotiemateriaal bestellen. Vele collega's gingen je voor en van verwijzers, patiënten en collega's horen we regelmatig complimenten over het materiaal!

Door op onderstaande plaatje te klikken kom je op de bestelpagina
Promotiemateriaal bestellen
_DES3415
twitter 
MailPoet