logoklein
Beste reader,

Dit is een kopie van de nieuwsbrief van Onconet die vandaag ook is verstuurd door de NVFL. De reden voor het versturen is dat een aantal collega's mogelijk belangstelling hebben voor het maken van de upgrade scholing waarmee zij zich weer kunnen registreren op de zorgzoeker.
Nieuwsbrief
DONDERDAG 11 FEBRUARI 2021
Beste Collega,
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor fysiotherapeuten die ingeschreven staan bij OncoNet en beoogt te informeren over actuele ontwikkelingen. Dit kunnen wetenschappelijk projecten zijn waar OncoNet bij betrokken is, de aankondiging van bijscholingen of andere aspecten van de organisatie van OncoNet.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:
  • De upgradescholing voor collega’s die tot nu toe alleen op de zorgzoeker ná medische behandeling geregistreerd stonden.
  • Samenwerking met de NVFL, waar moet jij met je vragen heen?
  • Terugkoppeling deelname enquête richtlijn fysiotherapie bij oncologie
  • Terugkoppeling pilot Atris Trainingskit
  • Vooraankondiging bijscholing 2021
UPDATE
Upgrade scholing: e-learning beschikbaar!
HEB JE EEN VRAAG?
Samenwerking met de NVFL, waar moet jij met je vragen heen?
Terugkoppeling deelname enquête richtlijn fysiotherapie bij oncologie
Terugkoppeling pilot Atris Trainingskit
Vooraankondiging bijscholing 2021
Toevoeging webshop
Redactie en contact
_DES3759
MailPoet