logoklein
Beste reader,

Dit is een nieuwsbrief van Onconet. Door middel van deze nieuwsbrief proberen wij je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Overgang administratie en inschrijvingen naar de NVFL

Het kan niemand ontgaan zijn dat de samenwerking tussen NVFL en Onconet definitief gestalte begint te krijgen. De afgelopen maanden hebben meer dan 400 collega’s gekozen om zich opnieuw in te schrijven voor OncoNet via de NVFL. Dat betekent tegelijkertijd dat ongeveer 200 collega’s (nog) niet hebben gekozen voor inschrijving of afscheid hebben genomen van Onconet.

Degenen die niet voldeden aan de kwaliteitscirkel OncoNet (na initiële scholing minimaal 2 bijscholingen Onconet in de afgelopen 3 jaar) hebben geen uitnodiging ontvangen om zich opnieuw in te schrijven. Heb je geen mail ontvangen maar voldeed je wel aan de kwaliteitscirkel van Onconet, neem dan contact op via register@kngf.nl

Aan degenen die wel een uitnodiging hebben ontvangen (in juli-aug-sept) en die onderdeel van Onconet willen blijven: maak zo snel mogelijk werk van je inschrijving. Doorloop daarvoor de stappen in de eerder toegestuurde mail vanuit de NVFL of stuur je vraag naar register@kngf.nl

Ook als je de upgrade scholing nog gaat doen verzoeken we je om je zo snel mogelijk via mijnKNGF in te schrijven. Niet inschrijven betekent geen registratie op de zorgzoeker van Onconet in 2021.

Wil je weten of je inschrijving verwerkt is? Zoek dan jezelf op defysiotherapeut.com onder Fysiotherapeut-Fitheid bij kanker.

Nogmaals, op de achtergrond blijft heel veel hetzelfde. Stichting Onconet blijft bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de kwaliteitscirkel en het organiseren van de jaarlijkse bijscholing. Er komt nu echter meer tijd beschikbaar om inhoudelijk te werken aan de missie van Onconet en dat is het bereikbaar maken van goede beweegzorg voor oncologische patiënten.

Upgrade scholing
Voor een deel van de collega’s (die alleen waren ingeschreven voor de zorgzoeker ‘na medische behandeling’) volgt dit jaar nog de upgrade scholing. Vanwege Corona zal deze scholing helaas toch online georganiseerd gaat worden. Dat is jammer, maar geeft ook weer prikkels voor onderwijsvernieuwing. Martijn en Rosalie (bestuursleden Onconet) zijn, samen met het NPi en de docenten van de reguliere cursus ‘Behoud fysieke fitheid tijdens chemotherapie’, druk bezig met de ontwikkeling van deze cursus. Zodra hij klaar is ontvangen de collega’s die staan ingeschreven voor de upgrade cursus bericht vanuit het NPi.

Beweegstimulering voor mannen met prostaatkanker

next
Binnenkort start het NEXT programma, dat gericht is op beweegstimulering voor mannen die met hormoontherapie worden behandeld voor uitgezaaide prostaatkanker. Het acroniem NEXT staat voor Nutrion EXercise en Therapy, vier punten die erg belangrijk zijn voor mannen met gemetastaseerd prostaatkanker die hormoontherapie gebruiken (de zgn. LH-RH spuit). Deze chemische castratie kent voordelen, waaronder een kans op een langer leven, maar ook nadelen waaronder het ontstaan van metabool syndroom, osteoporose en vermoeidheid. Deze bijwerkingen zijn te beperken als de patiënt meer gaat bewegen. Dit geldt ook voor latere adjuvante therapeutische opties. Momenteel is er een NEXT patiënten brochure, een NEXT trainingslogboek en een motivatievideo beschikbaar. De brochures worden in het ziekenhuis meegegeven aan de patiënt.

De EAU ( European Urology Association) adviseert in de richtlijnen minimaal 3 maanden begeleid bewegen voor deze patiëntengroep, en het is dus denkbaar dat met de introductie van het NEXT programma in verschillende ziekenhuizen er meer verwijzingen komen naar Onconet fysiotherapeuten; Onconet wordt namelijk expliciet in de voorlichtingsmaterialen genoemd. Vergoeding van begeleiding van deze patiënten is op basis van de reguliere vergoedingsregels, en dus afhankelijk van de verzekering van de patiënt.

Als je een patiënt verwezen krijgt naar aanleiding van het NEXT programma, dan hoef je op dit moment niets speciaals te doen. Je kunt gewoon o.b.v. hulpvraag aan de slag met de patiënt, met als uiteindelijk doel zelfstandige sportbeoefening. Mocht je vragen hebben over de training of begeleiding van mannen met prostaatkanker, dan kun je die stellen aan het NEXT-NL adviespunt via nextnl@nki.nl. Let op: hier kun je niet terecht met vragen over de medische achtergrond van individuele cliënten (bespreek die met de verwijzer), alleen voor algemene vragen over training bij (prostaat)kanker.

NEXT is mogelijk gemaakt door Astellas Nederland i.s.m. de NEXT stuurgroep. Op dit moment wordt gewerkt aan verdere differentiatie van het programma, waarbij handreikingen voor begeleiding worden ontwikkeld voor zowel fysiotherapeuten als sportschoolbegeleiders en beweegcoaches, plus een beslismodel om te beoordelen bij welke van deze drie vormen van begeleiding een patiënt het beste af is. Zodra hier meer over bekend is zullen we jullie ook daarover informeren.

PS.

Dit is de laatste keer dat we de oude administratie gebruiken voor deze mailing. Het kan dus zo zijn dat deze mail nog niet naar het juiste adres wordt gestuurd. Nu
het administratieve beheer van de zorgzoeker bij de NVFL/KNGF is ondergebracht dien je alle wijzigingen voortaan door te geven via je mijnKNGF account. Bij de volgende mailing gebruiken we de informatie zoals die bekend is bij mijnKNGF.
_DES3759
MailPoet