logoklein
Beste reader,

Dit is een nieuwsbrief van Onconet. Door middel van deze nieuwsbrief proberen wij je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief aandacht training op afstand voor kwetsbare patiënten die als gevolg van Corona (nog) niet live begeleid kunnen worden.

Webinar: The Role of Exercise in Cancer Rehabilitation


Op 18 juni van 19.00-20.30 uur vindt er een live webinar plaats van het Journal of Cancer rehabilitation over bewegen bij kanker en oncologische revalidatie. In het webinar zullen vier internationale experts met elkaar en deelnemers in gesprek gaan over dit onderwerp. De experts zijn Katie Schmitz, voormalig voorzitter van de American college of Sports Medicine (ACSM); Nicole Stout, vooraanstaand onderzoeker op het gebied van oncologische revalidatie; Morten Quist, expert op het gebied van revalidatie in de palliatieve zorg; en tenslotte niemand minder dan ons eigen bestuurslid Martijn Stuiver. Aanmelden voor het webinar kan via onderstaande link, deelname is gratis:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6215910229205/WN_VnWCQBpKQ7ixYpVoZympFg

EFFECT studie weer open voor inclusie


De EFFECT studie, een Europese studie naar de effectiviteit van fysiotherapeutisch begeleid bewegen voor patiënten met uitgezaaide borstkanker is weer open voor inclusie. De studie lag even stil vanwege COVID-19. Patiënten die deelnemen aan de studie zullen trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut, bij voorkeur binnen Onconet. Het kan dus zijn dat u benaderd wordt voor het begeleiden van een patiënt in het kader van deze studie. De behandeling wordt vanuit de studie vergoed. Meer informatie over de studie is te vinden op:

https://www.h2020preferable.eu

Terugkoppeling enquête 'Training op afstand'

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij jullie over de ontwikkeling van de 'Atris Trainingskit'. Deze wordt vanuit Amsterdam UMC ontwikkeld met als doel het adequaat op afstand kunnen begeleiden van kwetsbare patiënten.

Resultaten enquête
111 collega's hebben de enquête ingevuld. Hiervan is 87% werkzaam in de eerste lijn en naast oncologie worden ook veel patiënten met orthopedische (47%) en hart/longklachten behandeld (20%).
In de Corona tijd hebben bijna alle respondenten op afstand begeleid. Naast telefonisch, scoorden beeldbellen (55%) en het sturen van filmpjes (35%) hoog.

Met betrekking tot het mogelijk toekomstig gebruik van de Atris Trainingskit dacht bijna iedereen dat inzicht in het beweeggedrag van meerwaarde zou zijn. 84% gaf aan dat hij ook gebruik zou maken van de hartslagmeter en 91% van de Borgscore.

2/3 zou direct met de pilot mee willen doen en 1/3 later. 10% ziet geen meerwaarde in het gebruik van de technologie. Ten slotte geeft 72% aan dat zij het bedrag van aanschaf acceptabel vinden.

Hoe verder?
Deze week worden uit de bijna 70 aanmeldingen voor deelname aan de pilot 15 collega's geloot die gevraagd worden voor deelname aan de pilot. Dit start met het maken van de e-learning die in de afgelopen periode is ontwikkeld. Na afronding hiervan krijg je het materiaal opgestuurd. Dit kun je 3 maanden gebruiken.

na afloop van de pilot zullen we via de nieuwsbrief de ervaringen van de pilot delen.

Reminder aanmelding 'upgrade Scholing'

In het kader van de samenwerking met de NVFL en de ontwikkelingen in de oncologische zorg wordt de zorgzoeker ná medische behandeling dit jaar opgeheven. Voor collega's die alleen op deze zorgzoeker geregistreerd staan bieden we op 3 oktober en 12 december de mogelijkheid zich bij te scholen. Deze scholing duurt 1 dag en er is ook een toets aan verbonden. Na het voldoende afronden van de toets wordt je automatisch geregistreerd op de zorgzoeker tijdens medische behandeling.

let op: deze upgrade scholing is alleen 'live' te volgen en er komt dus geen e-learning mogelijkheid.

Collega's die besluiten om niet aan de upgrade scholing deel te nemen worden na dit jaar niet meer op de zorgzoeker vermeld.

Voor collega's die de upgrade scholing / toets succesvol afronden start volgend jaar de bijscholingscyclus opnieuw. Dat betekent dat je dan weer 2x per 3 jaar moet bijscholen. Dit geldt ook voor collega's die op dit moment misschien op 'grijs' staan of afgelopen jaar niet deelgenomen hebben aan de bijscholing.

Er kan ingeschreven worden voor de upgrade scholing via https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/763-upgrade-scholing-zorgzoeker-onconet

NB: de scholingen raken al aardig vol; het is toch goed je aan te melden voor de wachtlijst, zodat we rekening kunnen houden met de planning van evt vervolgcursussen.
_DES3759
-volg ons op twitter-
MailPoet