logoklein
Beste reader,

Dit is een nieuwsbrief van Onconet. Door middel van deze nieuwsbrief proberen wij je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief vooral aandacht voor de upgrade scholing voor collega's die geregistreerd staan op de zorgzoeker ná medische behandeling.

E-learning beschikbaar


Vanaf heden kan de e-learning van de bijscholing 2020 besteld worden bij het NPi. Het is goed om je af te vragen of deze bijscholing wel voor jou bestemd is. Dat klinkt vreemd, maar in het jaar dat we nauw gaan samenwerken met de NVFL lopen er wat scholingsvormen door elkaar heen. Daarom deze 'leeswijzer'.

Iedereen die geregistreerd staat op de zorgzoeker 'tijdens medische behandeling' wordt geacht om 2x per 3 jaar bijscholing te volgen. Deze bijscholing gaat in het jaar nádat je geregistreerd bent. Dus als je in 2019 geregistreerd bent, start je bijscholingscyclus in 2020.

In februari heeft de 'live' versie van de bijscholing plaats gevonden. Als je hier aanwezig was heb je reeds de uitnodiging voor het maken van de toets ontvangen en hoef je niet opnieuw de e-learning te maken. de deadline voor het maken van deze toets is 1 juni. Mail naar marjan.vankeeken@npi.nl als je de uitnodiging kwijt bent.

Als je alleen geregistreerd staat op de zorgzoeker ná medische behandeling moet je dit jaar de zogenaamde upgrade scholing volgen en niet de bijscholing. zie hiervoor verder in deze nieuwsbrief.

Als je een oncologische masteropleiding volgt aan de Berekuyl of AVANS+ krijg je vrijstelling voor de bijscholing, mits je je bewijs van inschrijving voor het opleidingsjaar 2019-2020 opstuurt naar info@onconet.nu.

Je bestelt de e-learning dus als je geregistreerd staat op de zorgzoeker tijdens medische behandeling, niet op de bijscholing aanwezig was en niet bezig bent met een master opleiding.
Kosten: 99 euro
Accreditatie: 6 punten voor registers Algemeen fysiotherapeut (KRF NL), Oncologiefysiotherapeut (KRF NL), het Vrij deel van het KRF NL en Keurmerk Fysiotherapie. (dus niet voor lymfologie register!).
Bestellen via: www.npi.nl/toetsenelearning
Laatste mogelijkheid om e-learning af te ronden: 1 september

Upgrade Scholing

In het kader van de samenwerking met de NVFL en de ontwikkelingen in de oncologische zorg wordt de zorgzoeker ná medische behandeling dit jaar opgeheven. Voor collega's die alleen op deze zorgzoeker geregistreerd staan bieden we op 2 momenten de mogelijkheid zich bij te scholen. Deze scholing duurt 1 dag en er is ook een toets aan verbonden. Na het voldoende afronden van de toets wordt je automatisch geregistreerd op de zorgzoeker tijdens medische behandeling.

let op: deze upgrade scholing is alleen 'live' te volgen en er komt dus geen e-learning mogelijkheid.

Collega's die besluiten om niet aan de upgrade scholing deel te nemen worden na dit jaar niet meer op de zorgzoeker vermeld.

Voor collega's die de upgrade scholing / toets succesvol afronden start volgend jaar de bijscholingscyclus opnieuw. Dat betekent dat je dan weer 2x per 3 jaar moet bijscholen. Dit geldt ook voor collega's die op dit moment misschien op 'grijs' staan of afgelopen jaar niet deelgenomen hebben aan de bijscholing.

Inschrijven

Er komen, afhankelijk van de belangstelling, twee momenten voor het volgen van de Upgrade scholing. De eerste datum is bekend en wordt gehouden op 6 juni in Amsterdam. De tweede datum wordt het najaar, maar is nog niet bekend.

Er kan ingeschreven worden voor de upgrade scholing op 6 juni via https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/763-upgrade-scholing-zorgzoeker-onconet

Uiteraard gooit CORONA op dit moment de boel een enorm overhoop. Het is toch goed om je in te schrijven zodat op basis hiervan een goede planning (voor het najaar?) gemaakt kan worden.

Verdere consequenties aan samenwerking met de NVFL

In de vorige nieuwsbrieven hebben we je uitgebreid geïnformeerd over de samenwerkingsplannen met de NVFL. Naast het volgen van de upgrade scholing ontvang je voor de zomer een mail van de NVFL waarin je gevraagd wordt een keuze te maken om:
- te kiezen voor lidmaatschap van de NVFL, inclusief registratie op de zorgzoeker
of
- te kiezen voor het betalen van een jaarlijkse licentie voor de registratie op de zorgzoeker

Afhankelijk van de gemaakte keuze volgt een factuur.

Corona

Beste collega,
De wereld staat compleet op zijn kop tijdens de Corona crisis. Dit brengt leed met zich mee, maar ook mooie verhalen van innovaties en leuke initiatieven.

Heel leuk om te vermelden is het initiatief van Onconet collega's uit Schimmert (Limburg) die in samenwerking met de lokale televisie zender dagelijkse 'Limburg in beweging' televisie zijn gaan maken. check https://l1.nl/limburg-in-beweging/ om hier een indruk van te krijgen.

ook horen van veel collega's dat Phystrack goed gebruikt wordt of dat youtubefilmpjes gemaakt en verspreid worden.

Blijf gezond en creatief!

vriendelijke groet,

Onconet bestuur,
Rosalie, Martijn en Edwin
_DES3759
-volg ons op twitter-
MailPoet