logoklein
Beste reader,

Dit is de welkomstmail voor nieuw geregistreerde fysiotherapeuten bij Onconet.
ftkonconet

Het bestuur van Onconet heet je van harte welkom als geregistreerde collega

Vanaf nu ben je zichtbaar op de zorgzoeker(s). Aan registratie zijn nu nog geen kosten verbonden. Wel ben je voor blijvende registratie verplicht 2x per 3 jaar bijscholing / toetsing te volgen. Deze start in 2021, als je echter alleen op de zorgzoeker ná medische behandeling geregistreerd staat geldt dit jaar een extra scholing in verband met de naderende samenwerking met de NVFL.

LET OP: Dit is een heel uitgebreide mail vanwege de naderende samenwerking met de NVFL en de veranderingen die dit met zich meebrengt!
Samenwerking NVFL

Enkele weken geleden hebben we binnen Onconet de volgende informatie verspreid met betrekking tot de samenwerking met de NVFL. Zeker relevant indien je zojuist geregistreerd bent op de zorgzoeker ná medische behandeling, maar het heeft ook gevolgen als je op de zorgzoeker tijdens medische behandeling geregistreerd bent.

Het afgelopen jaar is al meerdere keren naar voren gekomen dat we het voornemen hebben om de samenwerking tussen Onconet en de NVFL te versterken. We zijn blij om aan te kunnen geven dat deze samenwerking vanaf 1 januari 2020 geformaliseerd gaat worden. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat deze samenwerking behelst en wat dit betekent voor jouw registratie op de zorgzoeker en de kosten voor registratie.

De aanleiding voor samenwerking
Onconet is ontstaan in de regio Noord-Holland en het Gooi ten tijde van de A-Care PACES studie, waarvoor het noodzakelijk was om fysiotherapeuten te scholen in het trainen met borst- en darmkanker patiënten tijdens de adjuvante chemotherapie. Kort na afloop van de studie bleek dat er bij fysiotherapeuten in heel Nederland behoefte was aan deze scholing, en ook patiënten en verwijzers wilden weten waar zij deskundige begeleiding konden vinden. Vanuit Onconet werd eind 2013 de NPi cursus ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ ontwikkeld en fysiotherapeuten in heel Nederland kregen de mogelijkheid zich te registreren op de zorgzoeker van Onconet indien ze voldeden aan de kwaliteitseisen.

Een centraal uitgangspunt van Onconet zijn deze kwaliteitseisen. Fysiotherapeuten die de juiste initiële scholing hebben gevolgd en zich ook jaarlijks bijscholen, blijven zichtbaar op de zorgzoeker. Hiermee wil Onconet waarborgen dat de fysiotherapeuten die op de zorgzoeker staan, ook daadwerkelijk deskundige begeleiding bieden. Vanaf het ontstaan van Onconet is er nauw overleg geweest met de NVFL, maar het was in 2013 nog te vroeg om formeel samen te werken.

In 6 jaar tijd is Onconet gegroeid van 40 fysiotherapeuten naar ruim 600 in heel Nederland. Overigens hebben we in totaal meer dan 1200 aanvragen te verwerken gekregen en hebben we ook alweer van ongeveer 150 collega's afscheid genomen die niet langer aan de scholingseisen voldeden.

Deze getallen geven mogelijk een indruk van het werk dat achter het beheer van de zorgzoekers zit. En omdat Onconet maar een zeer beperkte financiering heeft vanuit de opbrengst van de scholingen, werd het steeds noodzakelijker om op zoek te gaan naar een andere vorm van organisatie en financiering. De wens van Onconet om 1 loket te hebben waar deskundige fysiotherapeuten op het gebied van oncologie te vinden zijn, leidde tot de keuze om formeel te gaan samenwerken met de NVFL. Door onze krachten te bundelen omvatten we het gehele fysiotherapeutische zorgveld binnen de oncologie.

Meerwaarde samenwerking voor Onconet
- Administratieve proces van de zorgzoeker wordt overgenomen door bureau KNGF
- Stichting Onconet blijft zelfstandig bestaan en kan zich meer richten op de kerntaak: Waarborgen van optimale fysiotherapeutische zorg met betrekking tot behoud en verbetering van fitheid rond de medische behandeling van kanker
- Meer kwaliteit en duidelijkheid voor patiënten door samenvoegen van beide zorgzoekers (tijdens én na de medische behandeling) naar 1 Onconet register: begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rond de behandeling van kanker.
- Stichting Onconet blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de registratie eisen.

Meerwaarde samenwerking voor de NVFL
- De NVFL maakt het vanaf 2020 mogelijk voor algemeen fysiotherapeuten met specifieke scholing binnen de oncologie om lid te worden.
- De NVFL versterkt hiermee zijn positie als beroepsvereniging en belangenbehartiger voor fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologie en lymfologie.
- Borging van de kwaliteit met de kwaliteitscirkel van Stichting OncoNet

Meerwaarde van samenwerking voor geregistreerde fysiotherapeuten
- Vindbaar via zorgzoekers NVFL, Onconet én Verwijsgids kanker
- Adequaat beheer zorgzoeker Onconet
- Verbinding met andere fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologie
- Inzet mankracht en financiën voor verdere ontwikkeling van de zorgzoeker OncoNet (onderzoek, sociaal economisch beleid)

Consequentie van samenwerking voor geregistreerde fysiotherapeuten
- Anders dan we eerder voorzagen komt er voor Onconet leden géén verplichting lid te worden van de NVFL
- Bij lidmaatschap NVFL geen extra kosten voor registratie Onconet
Voordelen lidmaatschap NVFL
  • Toegang tot de NPi service met nu al 240 handzame samenvattingen van recente wetenschappelijke artikelen, inclusief vertaling richting de praktijk o.a. ook met het Thema ‘Oncologie en Lymfologie’. Tevens 10% korting op cursussen van het NPi
  • In elke regio worden 4 regiobijeenkomsten per jaar georganiseerd waarvoor u 2 accreditatiepunten ontvangt
  • 4x per jaar het blad O2 Oedeem en Oncologie met o.a. het laatste OncoNet nieuws
  • 10x per jaar het vakblad voor de fysiotherapeut FysioPraxis
  • Belangenbehartiging algemeen door het KNGF en specifiek voor de oncologie- en oedeemfysiotherapie door de NVFL.
  • Deelname aan richtlijnontwikkeling, positionering bij zorgverzekeraars, samenwerking in onderzoek (call met het Nationaal Fonds Tegen Kanker twv €30.000 in 2020)
  • Aansluiting bij klachten en geschillenregeling Fysiotherapie
  • Persoonlijk advies en ondersteuning van ledenadviseurs in de regio; handig bij bijvoorbeeld het opzetten van een netwerk.
- Keuze voor registratiekosten Onconet of lidmaatschap NVFL; de registratie bij Onconet is niet meer gratis
- collega's die nu alleen op de zorgzoeker ná medische behandeling geregistreerd staan moeten ook de scholing voor training tijdens behandeling volgen. Om dit te ondersteunen organiseren wij in 2020 op twee momenten, 1-daagse upgrade cursus die recht geeft op blijvende registratie in de zorgzoeker.

Bijdrage
Voor leden van de NVFL is registratie in het Onconet register gratis
- Lidmaatschap van KNGF / NVFL: €438 - €540 per jaar *
- Registratie voor niet-lid van KNGF / NVFL: €150 per jaar

* Afhankelijk van KNGF lidmaatschap meedoen of compleet.

Wat moet je nu doen?
Na deze mail volgt snel de uitnodiging voor deelname aan de upgrade scholing voor mensen die alleen op de zorgzoeker ná medische behandeling geregistreerd staan. Later dit jaar ontvang je een mail van de NVFL waarin je kunt kiezen voor lidmaatschap bij de NVFL of alleen het betalen van de licentiekosten. Afhankelijk van je keuze volgt een factuur.

Vragen naar aanleiding van bovenstaande?

Adviesraad
Tot nu toe bestond de adviesraad uit fysiotherapeuten met een achtergrond in de oncologie. In 2018 heeft deze een meer divers karakter gekregen en zijn een oncoloog, twee 'ervaringsdeskundigen' en iemand met een achtergrond in verzekeringen toegetreden. We verwachten hiermee de missie van het netwerk verder gestalte te kunnen geven.
Promotiemateriaal
Als geregistreerde collega kun je nu voor je praktijk promotiemateriaal bestellen. Vele collega's gingen je voor en van verwijzers, patiënten en collega's horen we regelmatig complimenten over het materiaal!

Door op onderstaande plaatje te klikken kom je op de bestelpagina
Promotiemateriaal bestellen
_DES3415
twitter 
MailPoet