logoklein
Beste reader,

Dit is een nieuwsbrief van Onconet. Door middel van deze nieuwsbrief proberen wij je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief uitgebreid aandacht voor de samenwerking met de NVFL en inschrijving voor de bijscholing 2020.

Bijscholing 2020

Om te voldoen aan de bijscholingseis van 2 maal per 3 jaar bestaan in 2020 twee mogelijkheden:
  1. Bijscholing Onconet
De inschrijving voor de jaarlijkse bijscholing van Onconet is geopend! Deze vindt in 2020 plaats op 8 februari, wederom in Amsterdam UMC, locatie AMC. klik hier om in te schrijven via het NPi.
  1. 1-malige upgrade scholing (alleen voor collega's die nu niet in de beide zorgzoekers staan) deze wordt 2x georganiseerd. Voor het eerst op 6 juni de andere in het najaar.
Indien je alleen in de zorgzoeker ná medische behandeling geregistreerd staat kun je in 2020 deelnemen aan een 1-malige upgrade scholing. Deze scholing gaat over het behoud van fysieke fitheid tijdens de chemotherapie. Sta je alleen in de zorgzoeker ná medische behandeling, dan moet je deze scholing volgen om geregistreerd te blijven bij Onconet. De mogelijkheid tot inschrijving hiervoor volgt later. Als je deze scholing volgt dan telt die mee als bijscholing in het jaar 2020.

NB: collega's die nu op 'grijs' staan en geregistreerd stonden in de zorgzoeker ná medische behandeling kunnen zich ook aanmelden voor deze scholing en hiermee weer voldoen aan de scholingseisen.
Programma bijscholing

Bijscholing Onconet 2020
Amsterdam UMC, locatie AMC (collegezaal 1), Meibergdreef 9 te Amsterdam

Zaterdag 8 februari 2020

08.45 uur Ontvangst met koffie en thee

09.15 uur Opening en inleiding
Rosalie Huijsmans namens het bestuur van Onconet

09.30 uur Update evidence
- ACSM guidelines
- Preferable studie
Martijn Stuiver

10.00 uur Hematologische ziektebeelden - medische behandeling
Rik van Stein Callenfels, senior verpleegkundige Radboudumc

10.45 uur Koffie en thee

11.15 uur Hematologische ziektebeelden – fysiotherapeutische behandeling
drs. Gerben van Hinte, fysiotherapeut Radboudumc

12.15 uur Lunch

13.15 uur OncoActief – Sneller herstel darm- en prostaatkankerpatiënten door beweegadviezen op maat
Rianne Golsteijn, gezondheidswetenschapper, docent Open Universiteit Heerlen, faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen

14.00 uur Veerkracht – Fysieke training bij uitgezaaid mammacarcinoom; resultaten en leerpunten
Martijn Stuiver

14.30 uur Koffie en thee

15.00 uur Pitches ontwikkelingen in het werkveld
Feasibility studie Pink Trainer
Mirjam van Groen, fysiotherapeut, student AVANS+

Studie naar de relatie fitheid en volhouden chemotherapie
Willeke Naaktgeboren MSc, arts-onderzoeker, PhD-student NKI-AvL

Script concordance test
Martijn Stuiver

15.45 uur Ontwikkelingen Onconet
- samenwerking Onconet en NVFL
- gesprekken zorgverzekeraars – vergoedingen
Edwin Geleijn
Joeri Gilissen, voorzitter NVFL

16.15 uur Afsluiting
Rosalie Huijsmans MSc

16.30 uur Sluiting
Samenwerking NVFL
Het afgelopen jaar is al meerdere keren naar voren gekomen dat we het voornemen hebben om de samenwerking tussen Onconet en de NVFL te versterken. We zijn blij om aan te kunnen geven dat deze samenwerking vanaf 1 januari 2020 geformaliseerd gaat worden. In deze nieuwsbrief leggen we uit wat deze samenwerking behelst en wat dit betekent voor jouw registratie op de zorgzoeker.

De aanleiding voor samenwerking
Onconet is ontstaan in de regio Noord-Holland en het Gooi ten tijde van de A-Care PACES studie, waarvoor het noodzakelijk was om fysiotherapeuten te scholen in het trainen met borst- en darmkanker patiënten tijdens de adjuvante chemotherapie. Kort na afloop van de studie bleek dat er bij fysiotherapeuten in heel Nederland behoefte was aan deze scholing, en ook patiënten en verwijzers wilden weten waar zij deskundige begeleiding konden vinden. Vanuit Onconet werd eind 2013 de NPi cursus ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’ ontwikkeld en fysiotherapeuten in heel Nederland kregen de mogelijkheid zich te registreren op de zorgzoeker van Onconet indien ze voldeden aan de kwaliteitseisen.

Een centraal uitgangspunt van Onconet zijn deze kwaliteitseisen. Fysiotherapeuten die de juiste initiële scholing hebben gevolgd en zich ook jaarlijks bijscholen, blijven zichtbaar op de zorgzoeker. Hiermee wil Onconet bewaken dat de fysiotherapeuten die op de zorgzoeker staan, ook daadwerkelijk deskundige begeleiding bieden. Vanaf het ontstaan van Onconet is er nauw overleg geweest met de NVFL, maar het was in 2013 nog te vroeg om formeel samen te werken.

In 6 jaar tijd is Onconet gegroeid van 40 fysiotherapeuten naar ruim 600 in heel Nederland. Overigens hebben we in totaal meer dan 1200 aanvragen te verwerken gekregen en hebben we ook alweer van ongeveer 150 collega's afscheid genomen die niet langer aan de scholingseisen voldeden.

Deze getallen geven mogelijk een indruk van het werk dat achter het beheer van de zorgzoekers zit. En omdat Onconet maar een zeer beperkte financiering heeft vanuit de opbrengst van de scholingen, werd het steeds noodzakelijker om op zoek te gaan naar een andere vorm van organisatie en financiering. De wens van Onconet om 1 loket te hebben waar deskundige fysiotherapeuten op het gebied van oncologie te vinden zijn, leidde tot de keuze om formeel te gaan samenwerken met de NVFL. Door onze krachten te bundelen omvatten we het gehele fysiotherapeutische zorgveld binnen de oncologie.

Meerwaarde samenwerking voor Onconet
- Administratieve proces van de zorgzoeker wordt overgenomen door bureau KNGF
- Stichting Onconet blijft zelfstandig bestaan en kan zich meer richten op de kerntaak: Waarborgen van optimale fysiotherapeutische zorg met betrekking tot behoud en verbetering van fitheid rond de medische behandeling van kanker
- Meer kwaliteit en duidelijkheid voor patiënten door samenvoegen van beide zorgzoekers (tijdens én na de medische behandeling) naar 1 Onconet register: begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rond de behandeling van kanker.
- Stichting Onconet blijft verantwoordelijk voor het vaststellen van de registratie eisen.

Meerwaarde samenwerking voor de NVFL
- De NVFL maakt het vanaf 2020 mogelijk voor algemeen fysiotherapeuten met specifieke scholing binnen de oncologie om lid te worden.
- De NVFL versterkt hiermee zijn positie als beroepsvereniging en belangenbehartiger voor fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologie en lymfologie.
- Borging van de kwaliteit met de kwaliteitscirkel van Stichting OncoNet

Meerwaarde van samenwerking voor geregistreerde fysiotherapeuten
- Vindbaar via zorgzoekers NVFL, Onconet én Verwijsgids kanker
- Adequaat beheer register Onconet
- Verbinding met andere fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologie
- Inzet mankracht en financiën voor verdere ontwikkeling van het register OncoNet (onderzoek, sociaal economisch beleid)

Consequentie van samenwerking voor geregistreerde fysiotherapeuten
- Anders dan we eerder voorzagen komt er voor Onconet leden géén verplichting lid te worden van de NVFL
- Bij lidmaatschap NVFL geen extra kosten voor registratie Onconet
Voordelen lidmaatschap NVFL
  • Toegang tot de NPi service met nu al 240 handzame samenvattingen van recente wetenschappelijke artikelen, inclusief vertaling richting de praktijk o.a. ook met het Thema ‘Oncologie en Lymfologie’. Tevens 10% korting op cursussen van het NPi
  • In elke regio worden 4 regiobijeenkomsten per jaar georganiseerd waarvoor u 2 accreditatiepunten ontvangt
  • 4x per jaar het blad O2 Oedeem en Oncologie met o.a. het laatste OncoNet nieuws
  • 10x per jaar het vakblad voor de fysiotherapeut FysioPraxis
  • Belangenbehartiging algemeen door het KNGF en specifiek voor de oncologie- en oedeemfysiotherapie door de NVFL.
  • Deelname aan richtlijnontwikkeling, positionering bij zorgverzekeraars, samenwerking in onderzoek (call met het Nationaal Fonds Tegen Kanker twv €30.000 in 2020)
  • Aansluiting bij klachten en geschillenregeling Fysiotherapie
  • Persoonlijk advies en ondersteuning van ledenadviseurs in de regio; handig bij bijvoorbeeld het opzetten van een netwerk.
- Keuze voor registratiekosten Onconet of lidmaatschap NVFL; de registratie bij Onconet is niet meer gratis
- collega's die nu alleen op de zorgzoeker ná medische behandeling geregistreerd staan moeten ook de scholing voor training tijdens behandeling volgen. Om dit te ondersteunen organiseren wij in 2020 een 1-malig aangeboden, 1-daagse upgrade cursus die recht geeft op registratie in het Onconet register.

Bijdrage
Voor leden van de NVFL is registratie in het Onconet register gratis
- Lidmaatschap van KNGF / NVFL: €438 - €540 per jaar *
- Registratie voor niet-lid van KNGF / NVFL: €150 per jaar

* Afhankelijk van KNGF lidmaatschap meedoen of compleet.

Wat moet je nu doen?
Na de bijscholing, waar het onderwerp ook op de agenda staat, ontvang je een mail waarin je kiest voor:
- Blijvende registratie in het Onconet register
- Al dan niet gecombineerd met het lidmaatschap KNGF/NVFL
Afhankelijk van de gemaakte keuze volgt een factuur.

Vragen naar aanleiding van bovenstaande?

klik op onderstaande foto om promotiemateriaal te bestellen
image001
twitter 
MailPoet