logoklein
Beste reader,

Dit is een nieuwsbrief van Onconet. Door middel van deze nieuwsbrief proberen wij je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
Update webcast en toets
Aangezien we toenemend, terechte vragen van jullie krijgen met betrekking tot de webcast en toets van de bijscholing 2018 doen we jullie een korte zomer-update toekomen
icpto
icpto2
icpto1
icpto3
icpto4
Foto's van het ICPTO congres op 5 juni
icpto6
Webcasts en toets nascholing 2018
Op 5 juni jongstleden vond de eerste internationale conferentie over fysiotherapie binnen de oncologie (ICPTO) plaats in Amsterdam. Wij kijken terug op een bijzonder inspirerend congres, waaraan 280 deelnemers uit 30 landen deelnamen.

Speciaal voor Onconet heeft het NPi van een aantal sessies video-opnames laten maken. Dit betreft de key-note sessies, de sessie over trainingsprogramma’s en de update ten aanzien van de ACSM roundtable richtlijnen over exercise oncology. De lezingen zijn in het Engels, aangezien dit de voertaal tijdens de ICPTO was.

Zoals aangekondigd vormt deelname aan de ICPTO, of het bekijken van de webcasts, en het succesvol maken van de daarbij behorende korte toets, de Onconet nascholing van 2018. Hiermee hopen we jullie op de hoogte te brengen van de internationale perspectieven/ontwikkelingen en van de laatste evidence op het gebied van fitheid en kanker.

Op dit moment zijn we nog in afwachting van accreditatie door het KNGF. Zodra deze afgegeven is zullen we jullie de mogelijkheid geven hiervoor in te schrijven. De webcasts en toets zullen uiterlijk in september beschikbaar zijn. Voor de collega’s die aanwezig waren op het congres zijn de webcasts en toets gratis toegankelijk. Voor collega’s die niet aanwezig waren bij het congres kost het bekijken van de webcasts en het maken van de toets 49 euro.
Fit4surgery
Enkelen van jullie waren van 27 - 29 juni aanwezig bij Fit4surgery. Hier stond peri-operatieve zorg centraal. Bestuurslid Martijn Stuiver heeft op de 'Dutch day' van dit congres een voordracht gehouden over 'belemmerende en bevorderende factoren' in de zorg rond fitheid bij kanker. In de afsluitende paneldiscussie met onder andere de directeur generaal van VWS, Erik Gerritsen en de directeur van de NZa wist hij daar de uitspraak te ontlokken: "laat ons zien waar de problemen in de regelgeving rond de financiering van de zorg zitten en wij lossen dit op".
NZa
Maatschappelijke businesscase KWF
Eind juni werd door KWF een zogenaamde Maatschappelijke Businesscase gepresenteerd van 3 veelbelovende interventies, waaronder OnTrack. Conclusie van dit rapport is dat door implementatie en opschaling van deze interventies alles bij elkaar 1 miljard euro bespaard zou kunnen worden.
kwf
Onconet onderkent de problemen die er in het huidige bekostigingssysteem bestaan voor het vergoed krijgen van interventies om de fitheid van mensen met kanker rond de behandeling vergoed te krijgen en zet zich op verschillende manieren in hier verbetering in aan te brengen.

Het bestuur wenst iedereen een mooie zomer toe!
klik op de foto om promotiemateriaal te bestellen
twitter
MailPoet