Logo_BeterVoorbereid_FC
Beste reader,

Dit is een nieuwsbrief van Beter Voorbereid. Door middel van deze nieuwsbrief proberen wij je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

(indien hierboven na 'beste' geen naam staat betekent dit dat je deze niet hebt ingevuld bij je profiel)
Beter Voorbereid krijgt subsidie toegewezen

Via de Hogeschool Utrecht heeft Beter Voorbereid een zogenaamde SIA-RAAK subsidie toegewezen gekregen. Met deze subsidie kunnen we (nog) beter onderzoeken hoe we de interventie optimaal aan kunnen laten sluiten op de individuele behoefte van patiënten in het preoperatieve traject. Ook gaan we met een aantal collega's uit het netwerk heel goed kijken hoe we de aansluiting tussen de app en de fysiotherapeuten zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Ten slotte kunnen we met de subsidie de verdere implementatie en opschaling na afloop van het project voorbereiden door een gedetailleerde businesscase uit te werken indien blijkt dat 'Beter voorbereid' een kosteneffectieve bijdrage aan de zorg geeft.
Minimale eisen aan je Blnkr profiel

We vinden dat patiënten door middel van Blnkr geholpen moeten worden in het maken van een keuze voor een therapeut die bij ze past. Daarom stellen we minimum eisen aan het profiel. Zo dient je profiel een foto te bevatten én gegevens over de praktijk.

Op dit moment hebben weliswaar 250 collega's zich aangemeld, maar de helft heeft nog geen foto toegevoegd. Er is tot 1 september de tijd om het profiel aan te vullen. Daarna worden onvolledig ingevulde profielen verwijderd.
blnkr logo
Klik op het logo om in te loggen bij Blnkr. inloggegevens kwijt? Klik hier of mail naar info@blnkr.nl
METc goedkeuring

Nadat in juni de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het CE keurmerk geregistreerd heeft, hebben we kortgeleden de goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie gekregen. Dat betekent dat we definitief in september in VUmc en UMC Utrecht te kunnen starten met de pilot.
Eén van de laatste discussiepunten betrof de aanmeldingsprocedure van patiënten. Wij hadden gehoopt dat mensen in de app 'informed consent' zouden kunnen geven voor deelname. Helaas is het toch noodzakelijk dat patiënten voordat zij 'informed consent' geven contact hebben gehad met een onderzoeker. Niet alleen kost dit meer tijd dan voorzien van de onderzoekers, ook gaan er de voorbereiding op de operatie 1-3 dagen 'verloren' die anders benut hadden kunnen worden aan het optimaliseren van de preoperatieve fitheid.
Screenshot app
ISS_4266_04795
screenshot 1
Cognitive walkthrough

Binnenkort wordt de laatste versie van de app opgeleverd door 'Interactive Studio's'. De onderzoekers gaan met gezonde ouderen uit de doelgroep stap voor stap door deze versie heen om te zien hoe zij dit beleven en waar nog punten van verbetering bestaan voordat we live gaan.
Presentaties en documenten 'Beter Voorbereid'
Nog niet iedereen is in staat geweest de presentaties en infographics voor 1e en 2e lijns fysiotherapeuten te downloaden. Begin september krijgen jullie hier nogmaals de gelegenheid voor.
Congresnieuws
Beter Voorbereid heeft tijdens het internationale Fit4Surgery congres op 27 juni gepitcht voor de PREHAB innovatieprijs. Ondanks enthousiaste reacties ging de prijs naar een andere initiatief: fit4surgery-tv.

Prehabilitation tijdens 'dag van de fysiotherapeut', het jaarcongres van KNGF
Deze week is bekend geworden dat tijdens DVDF Prehabilitation uitgebreid aan de orde zal komen. Details van het programma worden later bekend gemaakt.
Health deal

Tijdens de kick-off van Beter Voorbereid is de zogenaamde Health deal al aan de orde geweest. Voor mensen die hier niet aanwezig waren alvast een tip van de sluier.

Het landelijk opschalen van perioperatieve zorg gaat niet vanzelf. Bij het toevoegen van triage en prevalidatie worden door zorgverleners knelpunten ervaren die breder uitrollen in de weg kunnen staan. Om die belemmeringen weg te nemen is een zogenaamde Health Deal in voorbereiding. Dat is een convenant tussen deelnemers zoals zorgverleners, verzekeraars, beroepsverenigingen en kennisinstellingen. De deelnemers zeggen toe om oplossingen te vinden op de volgende gebieden: een duurzaam financieel model; consensus over de noodzakelijke zorginhoud en -organisatie; praktische samenwerking en gegevensuitwisseling; innovaties uit het bedrijfsleven die opschaling en zorgefficiëntie bevorderen. Het streven is om Health Deal in de herfst te starten.
Het team van Beter Voorbereid wenst iedereen een mooi staartje aan de zomer!
chirurg
twitter
MailPoet