logoklein
Beste reader,

Door een fout bij Onconet heb je de eerdere uitnodiging waarschijnlijk nog niet ontvangen. Bij deze ontvang je daarom wat laat de inschrijving voor de bijscholing 2019 van Onconet. Indien je reeds ingeschreven bent, of een andere manier van bijscholing hebt kun je deze mail als niet verzonden beschouwen.
Missie van Onconet
Onconet streeft ernaar dat patiënten in heel Nederland een deskundige fysiotherapeut in de eigen woonomgeving kunnen vinden voor begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rondom de medische behandeling voor kanker.
Om dit bereiken stelt Onconet (bij-) scholings- en toetsingseisen aan fysiotherapeuten die geregistreerd staan op de zorgzoekers van Onconet. Zie hiervoor ook https://www.onconet.nu/fysiotherapeuten/
Bijscholing 2019
De bijscholing van 2019 vindt plaats op zaterdag 16 maart in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het programma biedt wederom een interessante mix van nieuwe ontwikkelingen in de zorg en verdiepingen in de kennis rond training bij kanker. We gaan met elkaar in gesprek over de samenwerking met andere disciplines in het veld en lopen vooruit op de voorgenomen, intensievere samenwerking met de NVFL en de gevolgen daarvan voor de registratie op de zorgzoeker.
Voor informatie over het programma en inschrijving volg je de link: https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/554-bijscholing-onconet-2019
NPI-logo
De scholing wordt 1-malig georganiseerd en kent een maximaal aantal inschrijvingen. Deelname is op volgorde van inschrijving. Evenals bij het internationale congres van vorig jaar komt ook van deze scholing een webcast beschikbaar zodat iedereen het congres kan volgen en de toets kan maken.
bijscholing 2019
Vanaf nu wordt 2x per 3 jaar bijscholing en toets gehandhaafd!
Voor het behoud van de registratie was het altijd al noodzakelijk om 2x per 3 jaar de bijscholing en toets te volgen. Indien je hier niet aan voldeed ging je registratie op ‘grijs’. Nu het NPi de mogelijkheid heeft om de inhoud van de bijscholing via een webcast aan te bieden vervalt de mogelijkheid op 'grijs' te gaan en wordt vanaf nu de eis van 2x per 3 jaar gehandhaafd.
nvfl
Samenwerking NVFL wordt geïntensiveerd
Voor patiënten en verwijzers is het verwarrend dat er zoveel verschillende loketten zijn waar ‘goede’ zorg gevonden kan worden. Het is de intentie van de NVFL en Onconet om te komen tot één zorgzoeker, waar wel de verschillende ‘eigenheden’ zoals oedeem, oncologie en Onconet naar voren komen. Dit gaat een aantal consequenties hebben die we in het voorjaar van 2019 uit gaan werken, met de bedoeling deze in te voeren vanaf 2020. Hierop zullen we op de bijscholingsdag een toelichting geven.
klik op de foto om promotiemateriaal te bestellen
twitter
MailPoet