logoklein
Beste reader,

Dit is een nieuwsbrief van Onconet. Door middel van deze nieuwsbrief proberen wij u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
_DES3544
Met deze nieuwsbrief nodigen we je uit patiënten te werven en te behandelen binnen de haalbaarheidsstudie Veerkracht: fysiotherapeutisch ondersteunde beweeginterventies voor patiënten met uitgezaaide borstkanker.

Met deze studie willen we kijken naar de haalbaarheid van een fysiotherapeutisch ondersteund beweegprogramma op maat, dat speciaal ontworpen is voor patiënten met uitgezaaide borstkanker.

Wat verwachten we van jullie?
De inhoud van de interventie in de studie verschilt mogelijk niet eens veel van de zorg die je nu geeft aan de patiënt met uitgezaaide borstkanker. De interventie is namelijk echt gebaseerd op de hulpvraag van de patiënt en het is dus geen gestandaardiseerde beweeginterventie. Wel vragen we jullie de procedure van het studieprotocol te volgen. Dit betekent in elk geval:
 • Afnemen van de gemodificeerde PSK
 • Gebruiken meetinstrumenten op basis van de gestelde doelen op de gemodificeerde PSK
 • Rapporteren adverse events en inzicht geven in uitkomsten diagnostiek en behandeling
Wat krijg je ervoor terug?
 • Je draagt bij aan het vergroten van de kennis over de behandeling van deze doelgroep en aan de ontwikkeling van scholing die ook aan Onconet zal worden aangeboden.
 • Je krijgt een ingebonden handreiking met daarin alle informatie over het vooronderzoek, bijwerkingen van de medische behandeling bij deze patiëntengroep, en meetinstrumenten
 • Je krijgt een abonnement op Physitrack voor de duur van de studie
  • Alle meetinstrumenten en een excel-bestand voor de Steep Ramp Test krijgen jullie via WeTransfer toegestuurd.
De inclusiecriteria:
 • De patiënt komt met een nieuwe hulpvraag bij de fysiotherapeut.
 • Het betreft een beweeginterventie, geen ‘hands-on’ behandeling.
De exclusiecriteria:
 • terminale fase
 • geen beheersing Nederlandse taal
 • ernstige psychiatrische comorbiditeit of cognitieve beperking
 • symptomatische hartziekten
 • pijnklachten die op de voorgrond staan
vriendelijke groet,

Marieke ten Tusscher
fysiotherapeute / onderzoeker
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis AmsterdamM: m.t.tusscher@nki.nl
T: 020-5122584

Lees verder


_DES3585
twitter
MailPoet