perfect
In de PERFECT studie wordt onderzocht of training ná de operatie bij slokdarmkanker leidt tot vermindering van vermoeidheid en verbetering van de conditie en kwaliteit van leven. Het hiertoe ontwikkelde beweegprogramma duurt 12 weken en vindt 2x per week plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut in de woonomgeving van de deelnemer.

De PERFECT studie is een gerandomiseerde studie, dat wil zeggen dat iedere deelnemer door loting wordt ingedeeld in de beweeggroep, of in de controlegroep die de standaard goede zorg krijgt (zonder beweegprogramma).
Deelnemers kunnen worden benaderd voor de studie in verschillende ziekenhuizen in Nederland: UMC Utrecht, ZGT Almelo, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, IJsselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en het VU Medisch Centrum. Patiënten die geïnteresseerd zijn in deelname aan de studie kunnen dit bespreken met hun behandelend arts.

Klik hier voor meer informatie over de studie

Indien u als Onconet fysiotherapeut benaderd wordt voor de begeleiding van een deelnemer aan de PERFECT studie ontvangt u verdere informatie omtrent de concrete invulling van het beweegprogramma.

Update maart 2017

Ook het Erasmus MC maakt sinds kort deel uit van de PERFECT studie. Patiënten die tot een jaar geleden zijn geopereerd voor oesofaguscarcinoom worden benaderd voor de studie. En met succes; deze week hebben de eerste patiënten vanuit het Erasmus MC de baselinemetingen uitgevoerd. Dat maakt dat de teller nu op 72 deelnemende patiënten staat. En nog meer goed nieuws: ook het AMC zal de PERFECT studie gaan versterken!
Patiëntendagen PERFECT heeft dit jaar een mooie bijdrage kunnen leveren aan de slokdarmkankerweek. Op thuisbasis UMC Utrecht werd een update gegeven aan alle aanwezige patiënten en partners, en werd na afloop bijgepraat met vele (oud-)deelnemers aan de studie en diverse nieuw-geïnteresseerden.

In Nijmegen mocht PERFECT in samenwerking met een eerste- en tweedelijns fysiotherapeut een workshop verzorgen. Heel leuk en goed om op deze manier iets te kunnen vertellen over fysieke training na behandeling voor slokdarmkanker, maar meest illustratief was toch wel het interview dat we opgenomen hadden met één van onze PERFECT deelnemers:
“[…] maar op een gegeven moment als je eenmaal weer had gesport dan was je kapot en je was moe, maar je was voldaan, je voelde je ook gewoon fitter. Ik heb 12 weken meegedaan, en naarmate de tijd verstreek merkte je gewoon aan je lichaam dat je gewoon veel meer aankon.”

Update september 2016

 Sinds de start van de PERFECT studie, zijn er rond de 50 patiënten geïncludeerd vanuit de deelnemende ziekenhuizen. Ook het Radboud UMC in Nijmegen is recentelijk gestart met het benaderen van patiënten die tot een jaar geleden geopereerd zijn voor slokdarmkanker.

De helft van de patiënten is ingeloot in de beweeggroep. De meesten hiervan trainen onder begeleiding van een Onconet-fysiotherapeut in de eigen woonomgeving.

Het 12-weken durende beweegprogramma, dat een combinatie kracht- en duurtraining op matig-hoge intensiteit bevat, blijkt zeer goed vol te houden voor de deelnemers. Patiënten die ook geïnteresseerd zijn in deelname aan de studie, kunnen dit bespreken met hun behandelend arts.